Våra bloggare

Peter Engstedt

Peter Engstedt, Aktiestrateg

Jag arbetar som aktiestrateg, vilket innebär att jag främst följer den nordiska aktiemarknaden. Eftersom de finansiella marknaderna är nära knutna till varandra, är jag förstås intresserad av dessa även i ett bredare perspektiv. Jag har nära 20 års erfarenhet av finansbranschen och bloggar i huvudsak om intressanta företeelser på aktiemarknaden.

Läs inlägg
Kristin Gulliksson

Kristin Gulliksson, Produktspecialist

Jag arbetar med affärsutveckling och framtagning av nya investeringsprodukter som exempelvis Spreadcertifikat och Bull & Bear-certifikat. På bloggen skriver jag främst om trender på marknaden, vilka nya produkter vi på Handelsbanken tar fram samt aktuella investeringsteman. På min fritid gillar jag att spela tennis, resa och umgås med familj och vänner.

Läs inlägg
Martin Jansson

Martin Jansson, Råvarustrateg

Jag arbetar som bankens råvarustrateg och ansvarar för bankens samlade syn på råvaror. Det innebär att jag följer de specifika råvarumarknaderna men också gruv- och metallindustri och makroekonomi i breda termer. För en råvarustrateg är Kina den enskilt viktigaste marknaden och det är kinarelaterade analyser som tar det mesta av min tid. Baserat på vad som händer på råvarumarknaden hjälper jag till att ta fram strategier till våra kunder, både privata investerare och industriella bolag för hur de bäst hanterar investeringar och prissäkringar på råvarumarknaden. Största delen av min fritid ägnar jag åt min familj men jag försöker också få egen tid som jag ägnar åt kitesurfing och jakt.

Läs inlägg
Claes Måhlén

Claes Måhlén, Chefstrateg

Jag är chefstrateg med ansvar för gruppen för marknadsanalys inom räntor, krediter, råvaror och valuta. Jag har en bakgrund inom makroekonomisk analys vilket fortsätter att vara utgångspunkt för min marknadssyn. Centralbankernas agerande ser jag som viktigare än någonsin för de finansiella marknaderna och därför upptar också det mycket av analystiden. När marknaden är stängd och mina två döttrar sover tar jag gärna en löprunda.

Läs inlägg
Jimmy Boumediene, prognosansvarig

Jimmy Boumediene, prognosansvarig, Prognosansvarig makroekonom

Som prognosansvarig leder jag arbetet med bankens prognoser för makroekonomin, som för exempelvis tillväxt, arbetsmarknad, styrräntor och valutor. Det gäller både Sveriges ekonomi och världsekonomin. En viktig del i min roll går ut på att analysera sambanden mellan olika delar i ekonomin, samt hur olika länders ekonomier påverkar varandra. Det är också viktigt att förstå sambanden mellan hur tillfälliga och mer långsiktiga faktorer påverkar.

Läs inlägg
Mats Nyman

Mats Nyman, Placeringsstrateg

Jag ansvarar för bankens investeringsstrategi. Tillsammans med Handelsbankens makroekonomer, analytiker och förvaltare tar vi fram en strategi för hur man vid varje tidpunkt bäst placerar sina pengar. Strategin används som bas för rådgivning, kapitalförvaltning, placeringstips och produktutveckling. Tidigare har jag jobbat med makroekonomisk analys, aktiestrategi, bankens regionala kapitalförvaltning och i ledningen för Finansdepartementet. Jag tycker om att resa och att vara ute i naturen. Jag bloggar i huvudsak om världsekonomin, finansmarknaden och sparstrategier.

Läs inlägg
Helena Trygg

Helena Trygg, Makroanalytiker

Jag är makroanalytiker vilket innebär att jag ska ha koll på realekonomin, vad centralbankerna gör och vad vi tror kommer att hända med respektive områdes räntor och valutor på lång sikt. Min bakgrund inom banken är bred - jag har arbetat på bankkontor, varit projektledare inom marknadsföring, tidigare kundansvarig för både små och stora företag och sedan februari 2008 arbetar jag med makroekonomiska frågor. Nationalekonomi behöver inte vara tungt och tråkigt utan jag tror på att förenkla begrepp och knyta ihop säcken så att det går att bilda sig en helhetsuppfattning om vår syn på omvärlden.

Läs inlägg
Lars Westberg

Lars Westberg, Aktiestrateg

Jag arbetar som aktiestrateg med fokus på de nordiska aktiemarknaderna. Trots mitt "mikroperspektiv" och intresse för kursrörelser är en god överblick på den globala ekonomin avgörande, och självklart av stort intresse.

Läs inlägg
Fokus Placeringar

Fokus Placeringar, artikel ur tidningen

Fokus Placeringar är tidningen för dig som vill vara aktiv i ditt sparande. Du får tips och inspiration för dina placeringar och hittar intressanta intervjuer och djuplodande artiklar. Du får även information om aktuella produkter och tjänster. Tidningen kommer ut 10 gånger per år. Här på Börsrummet publicerar vi några av de artiklar du hittar i tidningen. Vill du prenumerera på tidningen anmäl dig via handelsbanken.se/fokusplaceringar

Läs inlägg
Pär Nürnberg

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB

Jag är VD för Xact Kapitalförvaltning AB där Handelsbankens börshandlade fonder (ETFer) och indexfonder ingår. Tidigare har jag varit chef för produkt- och affärsutveckling på Handelsbanken Kapitalförvaltning och har även arbetat som förvaltare och analytiker. På min fritid gillar jag att umgås med min familj och åka skidor.

Läs inlägg
Fond i fokus

Fond i fokus, förvaltarkommentarer

Förvaltare och specialister från Handelsbanken Fonder kommenterar marknader, investeringsteman samt berättar om trender utifrån företagsbesök - både i Sverige och utomlands. Inom aktieförvaltningen finns tre huvudsakliga förvaltningskoncept: Temafonder, Selektivfonder och Småbolagsfonder.

Läs inlägg