Jimmy Boumediene, prognosansvarig

Som prognosansvarig leder jag arbetet med bankens prognoser för makroekonomin, som för exempelvis tillväxt, arbetsmarknad, styrräntor och valutor. Det gäller både Sveriges ekonomi och världsekonomin. En viktig del i min roll går ut på att analysera sambanden mellan olika delar i ekonomin, samt hur olika länders ekonomier påverkar varandra. Det är också viktigt att förstå sambanden mellan hur tillfälliga och mer långsiktiga faktorer påverkar.

Läs fler inlägg på Börsflödet