Förvärva underprissatta förvärvare

Peter Engstedt

Bolag som har en förvärvsstrategi är ofta attraktivt prissatta på börsen, då marknaden tenderar att underskatta den framtida vinsttillväxten. I nuvarande lågräntemiljö kan dessa bolag vara extra intressanta då vinsten per aktie kan öka betydligt redan från första dagen efter ett förvärv.

Förvärvsintensiva bolag (som handelsbolagen Indutrade, Addtech och Lagercrantz) kan ofta förvärva mindre bolag till låga värderingsmultiplar (ofta till 6-7 gånger rörelseresultatet), varefter de förvärvade enheterna får samma högre värdering som köparbolaget. Detta brukar kallas ”multipelarbitrage” och innebär ofta en högre börskurs för köparbolaget efter offentliggjorda förvärv. Andra uppenbara fördelar för köparbolaget är att förvärven driver försäljningen, minskar konkurrensen och ger synergivinster. Detta står i kontrast till nuvarande marknadsförutsättningar i övrigt, där en relativt långsam konjunkturförbättring innebär låg försäljningstillväxt och där stora delar av möjliga kostnadsbesparingsåtgärder redan är genomförda.

Våra beräkningar visar att förvärvsintensiva bolag har ökat vinsten per aktie lika mycket som de ”klassiska” tillväxtbolagen under de senaste fyra åren. Trots detta handlas de sistnämnda bolagen till P/E-tal som är omkring 30 procent högre.

Vi förespråkar en övervikt av bolag som kontinuerligt genomför förvärv och som verkar på fragmenterade marknader. Typexempel på sådana bolag är de tidigare nämnda handelsbolagen Indutrade, Lagercrantz och Addtech. För några dagar sedan offentliggjorde Indutrade att de skapar ett sjätte affärsområde inriktat på mätteknologi. Detta visar på hur ett bolag successivt kan bibehålla och decentralisera förvärvskraften, trots att man blir allt större.

Ett annat intressant bolag i detta hänseende är polymerbolaget Hexpol, som är en global aktör verksam på lokala marknader. Detta innebär skalfördelar inom Forskning och Utveckling samt en hög trovärdighet mot kund. Därtill är marknaden fortfarande fragmenterad. Även värdehanteringsbolaget Loomis är intressant. Utöver fortsatt förvärvs- och outsourcingpotential, gillar vi den amerikanska exponeringen samt ser ytterligare effektiviseringspotential.

Andra företag som är värda att nämnas i detta sammanhang är Alfa Laval, Assa Abloy, Betsson, Getinge, Nibe, Sweco och ÅF.

Att förvärva underprisatta förvärvare tror vi således är en klok strategi.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet