Trading Case - Olja

Det är nu en vecka sedan Brent bottnade ur efter ”shakeouten” då Brent tappade 25 % från toppnivåerna i juni. Stabiliseringen tyder på att marknaden börjar sätta tilltro till att OPEC sänker produktionen vid nästa möte den 27e november. Vi tror att oljepriset kommer stiga i upptakten till mötet.

Marknaden blev tagen på sängen när OPEC visade sig ovilligt att stabilisera oljepriset genom produktionssänkningar. Saudi som kartellens starke man började i augusti men övriga medlemmar följde inte efter och i september hade kartellens totala produktion stigit till högsta på 3 år. OPEC har sedan lång tid haft problem med den interna disciplinen, flera medlemmar har sagts sig vara för produktionsneddragningar men endast Saudi har genomfört dem. Saudi surnade därför till och valde att sänka priset istället för produktionen. Därefter följde Iran och Irak samma väg för att säkra sina marknadsandelar i Asien och prisraset var igång.

Vad kommer hända nu?
Saudi vet att landet inte ensamt kan parera för USA:s årliga ökning från skifferproduktionen, Saudi måste få med sig de övriga kartellmedlemmarna i båten. Genom att avsiktligt få ner priset under en kortare period har man antagligen skrämt upp övriga medlemmar ordentligt inför mötet i november. Saudi behöver 91 USD/fat för att balansera sin statsbudget men klarar efter många års överflöd en period med ett lägre oljepris. Bland de övriga medlemmarna är det betydligt sämre ställt. Flera av dem har redan mjuknat och Venezuela och Libyen har redan krävt en sänkning av produktionen i november för att få upp priset. Saudi vill inte ha oljan under 90 långsiktigt. Vi tror därför att OPEC kommer enas i november, sänka produktionen och föra upp priset till 90 strecket igen.

Placeringsalternativ Kortnamn ISIN
Certifikat LONG OLJA H SE0002903344
Certifikat (hävstång) BULL OLJA X2 H SE0002835645
Certifikat (hävstång) BULL OLJA X4 H SE0004488781

Brentolja – priset har stabiliserats kring nuvarande nivåer

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Nyheter

Källa:

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.