Kreditindex

Handelsbankens kreditindex kan användas av alla som vill placera i krediter med god riskspridning och likviditet. De har ingen ränterisk och mycket begränsad valutarisk.

I tabellen ser du våra kreditindex. Klicka på respektive kreditindex namn för att läsa mer om indexet.

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år % DV01
db SHB North America HY Credit   111,46 - - -1,00 - 4,26
db SHB Europe HY Credit   126,12 - - 1,37 - 4,81

Senaste kurs visar gårdagens stängningspris. Listan uppdaterades kl 16:57