Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index 158,7092 -0,0343 1,3945 8,1835 14,6132

Uppdaterad 09:39.

Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index är ett marknadsviktat index vars syfte är att spegla den svenska marknaden för säkerställda bostadsobligationer samt obligationer emitterade av stat och kommun, med benchmarkstatus.

Indexet ombalanseras månadsvis och kuponger återinvesteras i index fortlöpande. Indexet är skapat med likviditet i fokus och uppfyller dessutom UCITS III direktivet, genom spridningskrav och viktbegränsningar.Indexet ägs, beräknas och publiceras av Handelsbanken och SIX Telekurs AB agerar Index Sponsor.

Uppdaterad 09:39.

Emittent

Svenska Staten
SGB1054
5,70%
SGB1047
5,53%
SGB1052
5,13%
SGB1057
4,01%
SGB1058
3,63%
SGB1059
3,16%
SGB1053
2,91%
SGB1060
1,01%
SGB1056
0,74%
Swedbank Hypotek
Spintab 180
3,44%
Spintab 187
3,42%
Spintab 189
2,78%
Spintab 188
2,54%
Spintab 190
2,08%
Spintab 191
0,62%
Stadshypotek
Stadshypotek 1581
4,01%
Stadshypotek 1582
3,64%
Stadshypotek 1583
3,03%
Stadshypotek 1584
1,62%
Stadshypotek 1585
1,13%
Stadshypotek 1586
0,80%
Nordea Hypotek
NB HYP 5521
3,46%
NB HYP 5529
3,13%
NB HYP 5530
3,05%
NB HYP 5532
1,94%
NB HYP 5531
1,93%
SEB Bolån
SEB Bolån 572
2,48%
SEB Bolån 573
2,39%
SEB Bolån 571
2,34%
SEB Bolån 574
2,07%
Kommuninvest
Kommuninvest 2012
1,61%
Kommuninvest 1903
1,55%
Kommuninvest 1806
1,43%
Kommuninvest 2109
1,03%
Kommuninvest 2002
0,74%
Kommuninvest 2206
0,34%
Kommuninvest 2302
0,20%
Länsförsäkringar Hypotek AB
LANSHYP 513
1,17%
LANSHYP 514
0,92%
LANSHYP 515
0,85%
LANSHYP 511
0,83%
LANSHYP 512
0,79%
LANSHYP 516
0,17%
SCBC
SCBC 141
1,08%
SCBC 140
1,01%
SCBC 142
0,97%
SCBC 139
0,72%
SCBC 143
0,61%
SCBC 147
0,25%

Dokument att ladda ner

Nycketal
Genomsnittlig kupong: 2,67
Genomsnittlig duration: 3,96
Genomsnittlig modifierad duration: 3,94
Genomsnittlig löptid: 4,20
Genomsnittlig konvexitet: 0,36
Genomsnittlig obligationsränta: 0,41