SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 445,5600 -1,4684 6,2425 -39,9240 -39,6465

Uppdaterad 17:38.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 17:38.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 15,27 %
SHB Gasoil 13,44 %
SHB Gasoline 9,63 %
SHB Power 11,06 %
SHB Copper 8,85 %
SHB Aluminium 8,33 %
SHB Nickel 1,69 %
SHB Zinc 1,91 %
SHB Lean Hogs 4,24 %
SHB Live Cattle 5,93 %
SHB Wheat 4,02 %
SHB Coffee 1,82 %
SHB Soybeans 2,78 %
SHB Gold 9,26 %
SHB Silver 1,91 %

Dokument att ladda ner