SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 479,0600 5,9398 16,1893 -30,7897 -40,0561

Uppdaterad 17:39.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 17:39.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 16,61 %
SHB Gasoil 14,72 %
SHB Gasoline 9,81 %
SHB Power 10,33 %
SHB Copper 8,41 %
SHB Aluminium 8,01 %
SHB Nickel 1,83 %
SHB Zinc 1,93 %
SHB Lean Hogs 3,68 %
SHB Live Cattle 5,15 %
SHB Wheat 4,02 %
SHB Coffee 2,05 %
SHB Soybeans 3,01 %
SHB Gold 8,64 %
SHB Silver 1,90 %

Dokument att ladda ner