SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 495,9600 9,6771 17,6320 -22,3789 -35,9597

Uppdaterad 07:56.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 07:56.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 18,01 %
SHB Gasoil 15,32 %
SHB Gasoline 10,46 %
SHB Power 9,23 %
SHB Copper 8,47 %
SHB Aluminium 7,45 %
SHB Nickel 1,85 %
SHB Zinc 1,93 %
SHB Lean Hogs 3,68 %
SHB Live Cattle 4,80 %
SHB Wheat 3,68 %
SHB Coffee 1,82 %
SHB Soybeans 2,93 %
SHB Gold 8,30 %
SHB Silver 1,84 %

Dokument att ladda ner