SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 437,3900 -3,2751 16,5876 -39,3936 -45,6436

Uppdaterad 08:38.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 08:38.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 15,15 %
SHB Gasoil 13,53 %
SHB Gasoline 9,77 %
SHB Power 10,12 %
SHB Copper 9,19 %
SHB Aluminium 8,37 %
SHB Nickel 1,89 %
SHB Zinc 2,07 %
SHB Lean Hogs 4,06 %
SHB Live Cattle 5,40 %
SHB Wheat 4,08 %
SHB Coffee 2,02 %
SHB Soybeans 2,93 %
SHB Gold 9,37 %
SHB Silver 2,05 %

Dokument att ladda ner