SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 455,3200 0,6900 29,1175 -37,9943 -46,4783

Uppdaterad 17:38.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 17:38.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 16,00 %
SHB Gasoil 14,00 %
SHB Gasoline 10,00 %
SHB Power 10,00 %
SHB Copper 9,00 %
SHB Aluminium 8,00 %
SHB Nickel 2,00 %
SHB Zinc 2,00 %
SHB Lean Hogs 4,00 %
SHB Live Cattle 5,00 %
SHB Wheat 4,00 %
SHB Coffee 2,00 %
SHB Soybeans 3,00 %
SHB Gold 9,00 %
SHB Silver 2,00 %

Dokument att ladda ner