SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 438,2200 -3,0916 8,3014 -41,3768 -39,8958

Uppdaterad 17:39.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 17:39.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 15,17 %
SHB Gasoil 13,98 %
SHB Gasoline 9,74 %
SHB Power 10,67 %
SHB Copper 9,51 %
SHB Aluminium 7,89 %
SHB Nickel 2,17 %
SHB Zinc 2,13 %
SHB Lean Hogs 3,87 %
SHB Live Cattle 4,71 %
SHB Wheat 4,19 %
SHB Coffee 2,03 %
SHB Soybeans 3,26 %
SHB Gold 8,85 %
SHB Silver 1,89 %

Dokument att ladda ner