Är du Bull eller Bear om börsåret 2015?

Hur tror du OMXS30™ index kommer utvecklas 2015?
  • 18% > +15%
  • 53% +5% till +15%
  • 20% -5% till +5%
  • 9% < -5%
Röstningen avslutad (131 röster)

Stockholmsbörsen OMXS30™ index slutade med en uppgång på drygt 10 procent för 2014 (totalavkastningen för Stockholmsbörsen inklusive utdelningar uppgick till 14,7 procent). Allra bäst, bland de största aktiemarknaderna, har Shanghaibörsen gått som de senaste tolv månaderna stigit med över 50 procent. Året har bland annat präglats av geopolitisk oro, ett kraftigt prisfall i oljan, ras i den ryska rubeln, och att ordet Grexit har kommit till användning igen då Grekland återigen visar på dåliga statsfinanser. Ytterligare händelser under 2014 var att Volkswagen köpte upp lastbilstillverkaren Scania som avnoterades från börsen den 5 juni och Riksbanken sänkte styrräntan till 0 procent i slutet av oktober.

Frågorna är många inför 2015, kommer den svenska konjunkturen att ta fart? Kommer decemberöverenskommelsen att hålla? När kommer FED höja sin styrränta? Kommer USD att stärkas ytterligare? Vilken ekonomi kommer att vara draglok i världsekonomin?

Nu ställer vi frågan till dig, hur tror du att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas 2015?

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet