Brexit - vad betyder det för penningpolitiken?

Handelsbanken räknar nu med att räntorna ska vara låga under en längre tid. Och att den amerikanska centralbanken Fed lämnar räntan på dagens låga nivå under hela 2016, för att eventuellt höja den under 2017. Marknaden förväntar sig en räntehöjning i USA först under 2018.

Handelsbankens chefekonom Ann Öberg kommenterar de nya prognoserna: 

Centralbankerna följer marknadshändelserna nära och står redo att skjuta till likviditet om det skulle behövas. Vi tror inte på räntesänkningar just nu och eventuella räntehöjningar från till exempel den amerikanska centralbanken lär skjutas på framtiden.

Den brittiska centralbanken har sagt att de kommer agera för att säkra den finansiella stabiliteten och tillskjuta likviditet. Vi räknar med att de sänker räntan om tillväxten sjunker och arbetslösheten ökar. 

Osäkerheten påverkar också den svenska ekonomin negativt, men bara i begränsad utsträckning. Vi tror därför inte att Riksbanken sänker styrräntan mer i år och börjar höja räntan först under slutet av 2017.

Det ekonomiska läget är ovanligt osäkert just nu och det finns en risk att marknaden blir mer orolig under en längre tid än vad vi räknar med. Om oron på finansiella marknader ökar ännu mer, skulle centralbankerna behöva stimulera ytterligare.

Det är skakigt på de finansiella marknaderna nu. Även på den politiska arenan är det turbulent och där väntas det fortsätta så i flera år. Tillsammans kan det dra ner tillväxten. Till exempel genom att hushållen konsumerar mindre och sparar mer samtidigt som företagen väntar med investeringar. Hur stora effekterna blir är för tidigt att säga.

I en intervju i EFN sammanfattar Ann Öberg läget.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet