Britterna går till val igen

Den 8 juni är det dags för nyval i Storbritannien. Även om valet inte kommer att skaka finansmarknaden så kan vi få se lägre ekonomisk tillväxt. Det menar Handelsbankens Kari Due-Andresen, makroekonom för Storbritannien, i en kommentar.

Storbritanniens premiärminister Theresa May ser nyvalet som en chans att stärka sin position på hemmaplan, men framför allt söker hon ett större stöd i parlamentet inför förhandlingarna med EU om det brittiska utträdet. Den sittande regeringen har i dag 330 av totalt 650 platser i parlamentet och i nuläget ser det ut som om de konservativa kan få ytterligare drygt 100 platser efter nyvalet.

Enligt Teresa May stärker varje röst som läggs på de konservativa förhandlingspositionen gentemot EU. Den senaste tiden har EU verkat vilja poängtera att Storbritannien kan vänta sig hårda förhandlingar. Ett exempel är storleken på ersättningskraven gällande redan ingångna avtal. Notan från EU har nu svällt från 60 till över 100 miljarder pund, ett krav som den brittiska regeringen avfärdat.

Medan Storbritannien vill påbörja förhandlingarna om handelsavtal samtidigt som processen om utträde pågår så vill EU förhandla klart om utträdet först – en process på två år. Som en jämförelse kan nämnas att frihandelsavtalet mellan Kanada och EU tog tio år att förhandla fram.

Nyvalet väntas inte få så stor effekt på finansmarknaden. Efter folkomröstningen den 23 juni förra året försvagades visserligen det brittiska pundet rejält. Men en liknande rörelse är inte trolig efter nyvalet den 8 juni. Beslutet om ett utträde är ju redan taget och det är nu tydligt att processen att avsluta medlemskapet kommer att bli lång.

Däremot kan den brittiska ekonomin komma att påverkas. Den ekonomiska tillväxten avtar troligtvis något det kommande året. Hushållen väntas få minskad köpkraft när inflationen ökar och löneökningarna inte riktigt tar fart.

Kari Due-Andresen

KOMMENTAR 

Kari Due-Andresen
makroekonom
Handelsbanken

 

Läs fler artiklar i senaste numret av Fokus Placeringar

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet