Därför är kronan så svag

Den svenska kronan har inte varit så svag som nu sedan 2009. Det påverkar oss på flera olika sätt. Till exempel gynnas svenska exportbolag och den inhemska turistnäringen medan importerade varor och utlandssemestrar blir dyrare. Vår chefsekonom Christina Nyman berättar mer.

En euro kostar i dagsläget strax under 10,50 kronor. För sex år sedan räckte det med 8,50 kronor för att få en euro, kronan har alltså försvagats med omkring 23 procent sedan dess. Vad beror det på?

Låga räntor i Sverige och framförallt Riksbankens tidigare kommunikation har länge bidragit till att trycka ned kronan. Men även osäkerheten om på den svenska bostadsmarknaden och på senare tid även oron i banksektorn har troligen varit bidragande orsaker. Dessutom drabbar den globala konjunkturoron små valutor som den svenska kronan.

"På sikt ska kronan stärkas med 5-10 procent"

Men på lång sikt påverkas i stället kronan av mer grundläggande faktorer som hur produktiviteten i Sverige utvecklas jämfört med i omvärlden och även av vår handel med andra länder. Dessa faktorer tyder på att kronan på sikt borde stärkas med 5-10 procent. Vår prognos är att en dollar kommer kosta omkring 8,30 i slutet av året och en euro omkring 10 kronor. 

Den svaga kronan är inte ett tecken på att svensk ekonomi utvecklas svagt. Däremot är det olyckligt när valutakursen svänger mycket, och ju svagare kronan blir på kort sikt desto större blir så småningom förstärkningen om vi har rätt i vår långsiktiga syn på kronan. Vi tror inte att kronan kommer att stärkas så snabbt, framförallt för att vi inte ser framför oss att svenska räntor kommer stiga mycket snabbare än de i omvärlden.


 Så påverkas du av den svaga kronan (1:21 min): 

 

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet