”Den enda källan till kunskap är erfarenhet”

Vad saknar du i Kunskapsbanken?
  • 50% Djupkunskap kring t.ex. enskilda råvaror
  • 24% Fler simuleringsverktyg
  • 23% Kunskapstester
  • 3% Övrigt
Röstningen avslutad (125 röster)

”Den enda källan till kunskap är erfarenhet”, sa Albert Einstein. I Börsrummet tycker vi att det är en sanning med modifikation eftersom erfarenhet kan kompletteras med utbildningsmaterial i vår kunskapsdatabas; Kunskapsbanken.

Många av er besöker Kunskapsbanken för att lära er mer kring olika marknader och produkter. Eftersom intresset varit så stort vill vi utveckla Kunskapsbanken ytterligare. Vi vill helt enkelt fylla den med ännu mer verktyg och information för att ni ska kunna ta del av just den kunskap ni efterfrågar. Vad saknar du i Kunskapsbanken?

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet