En skakig sommar

Brexit, geopolitisk oro och handelskrig har skakat finansmarknaderna under sommaren. Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman sammanfattar och analyserar de stora makroekonomiska händelserna både i Sverige och omvärlden.

Under sommaren har handelskonflikten mellan USA och Kina trappats upp ytterligare, vilket har bidragit till fallande börser och lägre marknadsräntor. Troligtvis leder det också till ytterligare räntesänkningar från den amerikanska centralbanken senare i höst.

Handelskriget har nu varat i över ett år, och hittills har USA infört tullar på 25 procent på kinesisk import till ett värde av cirka 250 miljarder dollar. Donald Trump hävdar att han vill dra åt skruvarna än mer för att påskynda handelsförhandlingarna och har meddelat att tio procents tull kommer att läggas på den återstående importen från Kina; varor värda cirka 300 miljarder dollar per år. Kina har hittills svarat genom att låta yuanen försvagas markant och genom att instruera statligt ägda företag att inte importera jordbruksprodukter från USA. Som det ser ut nu är chansen för en lösning på handelskriget liten. Upptrappningen av handelskonflikten har bidragit till en ökande konjunkturoro och fallande globala marknadsräntor. 

"Risken att Storbritannien lämnar EU utan avtal den 31 oktober ökar för varje dag som går."


En annan het fråga i sommar har varit valet av efterträdare till Theresa May. På senare tid har rädslan för en avtalslös Brexit, "no-deal" ökat. I juli valdes Boris Johnson till ny partiledare för de konservativa och tog över posten som Storbritanniens premiärminister. Johnson har lovat att han kommer att ta Storbritannien ur EU den 31 oktober "do or die". Johnson säger att han vill ha en överenskommelse med EU, men insisterar på att backstop-lösningen för den irländska gränsen måste tas bort. EU har vägrat att ändra utträdesavtalet. Företrädare för unionen har däremot signalerat att de skulle tillåta en förlängning för att till exempel möjliggöra ett allmänt val i Storbritannien. Det finns, åtminstone på papperet, fortfarande en majoritet mot en Brexit i det brittiska parlamentet och de kommer antagligen åter försöka förhindra en avtalslös Brexit. Men alternativen för att göra det är komplexa och tiden är mycket begränsad. Risken att Storbritannien lämnar EU utan avtal den 31 oktober ökar för varje dag som går. Pundet har försvagats till nivåer som inte har setts sedan efter folkomröstningen.

De geopolitiska oroshärdarna skapar osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen. Det har fått centralbankerna att vända om. Amerikanska Federal Reserve sänkte styrräntan i juli och har tydligt pekat på riskerna med handelskonflikten. Även europeiska ECB har signalerat att de är på gång att vidta åtgärder för att stimulera ekonomin och få upp inflationstrycket.

Sommarens heta frågor lär vara i fokus även i höst. Det kan bli en stökig tid på de finansiella marknaderna.

Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet