Från handlargolvet - optionsfokus

Efter rapportperiodens slut och all-time-high nivåer på börsen såg vi generellt sett nedpressade volatilitetsnivåer. Krimkrisen orsakade börsras i måndags och volatiliteten för de flesta aktier steg med 2-3 procentenheter vilket återspeglade en tydlig oro. Större flöden i optionsmarknaden har skett i Meda, Elekta och Tele2.

Flöden i optionsmarknaden

Den senaste månaden har det funnits köpintresse från utländska aktörer i säljoptioner omkring 10% nedsida i sept och dec. Från svenskt håll har vi sett hög aktivitet i covered calls i april/maj och juni.

 
Ovanligt stora omsättningar i options/warrant-marknaden har vi sett i:

Meda efter rapport
Elekta efter rapport och vinstvarning

Volatiliteten upp mest

Meda och Volvo


Volatiliteten ned mest

Scania och Lundin Petroleum

Ordlista

Realiserad volatilitet: Mått på hur mycket aktier eller andra tillgångar rört sig under en historisk period. 

Implicerad voliatilitet: Mått på vilken framtida förväntad volatilitet som prisas in via optionsmarknaden. Detta sker genom att optioner blir dyrare om volatiliteten går upp, allt annat lika. Här pratar man ofta om volatilitet på uppsida, nersida eller at the money. Det betyder optioner med högre, lägre eller lika lösenpris jämfört med nuvarande aktiekurs. Vid en hög volatilitet förväntar sig marknaden ofta stora rörelser i underliggande aktie. Om den är hög på uppsidan finns alltså förväntningar om stora positiva rörelser och vice versa. 

Covered call: Att köpa en aktie och sälja en köpoption på uppsidan. Denna strategi är vanlig för att minska risken i en aktieplacering för den som har en syn på oförändrade eller svagt stigande aktiekurs. Kan även köpas som ett värdepapper i form av Maxcertifikat

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet