Från handlargolvet

Är du positiv eller negativ till Volvo-aktien framhöver efter deras senaste rapport?
Graf
  • Positiv
    78 %
  • Negativ
    22 %
Röstningen avslutad (49 röster)

Börserna utvecklade sig starkt under förra veckan och har redan hämtat in en stor del av de nedgångar som startade i slutet av september och i början av oktober. S&P index var upp 4% och stockholmsbörsens OMX index över 3.5% på veckan. Återhämtningen startade den 16 oktober och fortsatte under förra veckan med stöd av starka bolagsrapporter både i USA och Sverige. Även positiv statistik från både Europa och USA presenterades. PMI siffror från både Tyskland och EMU området överraskade på uppsidan, vilket ställer frågor om den oro över konjunkturen som var en av anledningarna till nedgångarna tidigare.

Under veckan har vi även bland annat haft bra bostadsstatistik från USA där både försäljningsstatistiken över nya hus och existerande bestånd kommit in bra. ECB har startat sitt stödköpsprogram av säkerställda obligationer men har förtydligat att det inte finns något konkret förslag att utöka programmet till att även gälla företagsobligationer. Under söndagen presenterades EUs omfattande stresstest av unionens banker där endast 25 banker fick underkänt och flera av dem behöver ta in ytterligare kapital. Större delen dessa banker återfinns i södra Europa. De stora systemviktiga bankerna klarade testerna och så även de svenska bankerna.

Hittills har rapportsäsongen i USA sett 64 procent av 183 rapporterade bolag i S&P 500 indexet slå eps estimaten med över 1 procent. Förra veckan var den stora rapportveckan i Sverige, där de flesta av stockholmsbörsens större bolag presenterade sina siffror. Generellt starka rapporter, framförallt från bankerna, en del verkstadsbolag och Electrolux för att nämna några. Volvo stack ut med en rapport som lyfte aktien med 14% på öppningen men som sedan föll tillbaka under dagen. Även mätteknikbolaget Hexagon och MTG hade större rörelser på uppsidan. MTG föll senare under veckan tillbaka över fortsatt oro över deras ryska verksamhet. Pfizer annonserade under fredagen ett utökat återköpsprogram av egna aktier vilket tolkades som att sannolikheten minskar för ett nytt bud på AstraZeneca.

Efter den starka börsutvecklingen kombinerat med att de flesta bolag kom med relativt starka rapporter förra veckan har prissättningen av den implicita volatiliteten på aktieoptionerna fallit kraftigt. Många investerare köper optioner dels som skydd i nedgång men även inför bolagsrapporter där man hoppas ta del av eventuell rörelse så har vi under veckan sett det vanliga mönstret att man säljer tillbaka optionerna efter bolagsinformation blivit känd och den generella börsoron lagt sig. Det intressanta denna vända är att med samma hastighet som prissättningen av den implicita volatiliteten steg med nästan samma hastighet har den fallit tillbaka.  I många underliggande aktier, exempelvis svenska banker, prisas aktieoptionerna nu på ungefär samma nivå som innan de breda nedgångarna i början av oktober. VIX- index handlas i skrivande stund på 16, ned från årshögsta nivån 26.


Veckans Vinnare (OMXS30)
Volvo
Electrolux
Handelsbanken
Swedban
Investo 

Veckans Förlorare (OMXS30)
Lundin Petroleum
Ericsson 

Större optionsaffärer
Volvo december 87,5 och november 80 calls
Swedbank 2015 december 150 puts
Ericsson november och januari 77,5 puts
Handelsbanken november 330 och juni 310 puts 

Mest omsatta av warranter utgivna av Handelsbanken denna vecka
Vol5E 90shb
Vol4K 80shb, 85shb
Nok4L 58shb
Eri4k 90shb
Ica5c 280shb 

Underliggande med mest rörelse senaste 10 dagarna
Getinge B
Hexagon B
Oriflame sdb
Lundin Mining sdb
MTG B 

Underliggande med minst rörelse senaste 10 dagarna
Swedish Match
TeliaSonera
HM B
ICA
SCA B 

Senaste veckan har implicit volatilitet (lösen 2månader) ökat mest i
Ica
Oriflame sdb 

Senaste veckan har implicit volatilitet  (lösen 2månader) minskat mest i
Electrolux B
Hexagon B
Husqvarna B
Elekta B
Swedbank A

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet