Från handlargolvet

Snabba kommentarer direkt från handlargolvet.

Omsättning
Större omsättningar i optionsmarknaden i Scania, Sandvik, Volvo 
Vi har haft mycket warrant-omsättning i H&M, Boliden, Nokia och DNB

Implicerad volatilitet - vad har ökat mest? 
Boliden, Lumi och Elux

Implicerad volatilitet - vad har fallit mest? 
Getinge, Meda och Swedbank

Reliserad volatilitet - mest realiserat - 10 dagar 
Kinnevik, Swedbank, Elux

Realiserad voliatilitet - vad har rört sig minst? 
SCA, Investor och Swedish Match

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet