Från handlargolvet

Låga eller obefintliga räntor, stimulanser från ECB, och relativt bra makrostatistik från USA har fortsatt föregående veckors trend med stark börs. Stockholmsbörsens OMX-index har under veckan handlats stabilt ovan 1400 nivån. ECB annonserade under torsdagen det väntade ABS köpprogrammet och gjorde också uttalanden om att försöka precisera storleken på den framtida balansräkningen. Direktionen är även enig om att öka stimulanser vid behov. Det amerikanska kongressvalresultatet hjälpte under onsdagen till att lyfta de amerikanska börserna till nya högsta nivåer. Makrostatistikagendan har varit ovanligt stor denna vecka. På den positiva sidan har vi fått bland annat fått ISM, industri PMI siffror, produktivitet samt ADP sysselsättningssiffror och den vanliga veckosiffran över nyanmälda arbetslösa från USA. På den negativa sidan har EU reviderat ned BNP prognoser, vilket torde vara väntat...

EU området presenterade även PMI statistik under måndagen som var mer eller mindre i linje med förväntningarna. Storbritannien sticker ut på uppsidan medan bland annat Frankrike sticker ut på nedsidan med 48,5, dvs under 50 nivån (ek tillväxt) men dock högre än väntade 47,3. Råvarupriserna generellt och oljepriset specifikt har fortsatt ned och påverkat bolag som är verksamma inom de sektorerna. Den amerikanska dollarn är fortsatt stark och påverkar de bolag som har stor försäljning i dollar. Idag fredag väntar alla på den viktiga amerikanska sysselsättningssiffran kl 14:30.

För att kommentera några enskilda bolag, i måndags presenterade både Securitas och Oriflame sina rapporter som lyfte aktierna kraftigt. Under torsdagen var det Medas tur och de presenterade en rapport som var lite svag och där investerarna främst oroar sig över den organiska tillväxten, aktien ned på rapport. Bolaget informerade även villkoren för nyemissionen inför stundande förvärv av Rottapharm. Astra Zeneca kom med relativt stark rapport. Aktien tappade lite initialt men har haft en bra utveckling inför rapporten. Pengar fortsätter att vara billiga och många företagsaffärer fortsätter att göras främst inom medecinteknologi- och läkemedelssektorn. Under torsdagen annonserade Investor delägda EQT att de köper Siemens hörapparatsenhet för 2,15 miljarder euro. Inget nytt har dock framkommit om Pfizer har fortsatt intresse för Astra Zeneca. Rykten fortsätter dock inom sektorn. Bloomberg news skriver att Allergan blivit kontaktat av ett annat bolag angående eventuell fusion och enligt uppgift skall det andra bolaget vara Actavis som det även ryktas om att Pfizer skulle vara intresserat av som ett alternativ till Astra Zeneca affären.

Order för tunga lastvagnar i USA, sk class 8 siffror, kom under onsdagen in på rekordstora 46000 enheter vilket lyfte Volvo aktien. Frågan är dock hur mycket av de leveranserna som Volvo står för då det senare framkom att Daimler haft en stor andel. Finska staten sålde via sitt bolag Solidium, efter onsdagens stängning, 100 miljoner Telia Sonera aktier till, enligt uppgift från Bloomberg, en kurs drygt 2% under sista betalt vilket pressade aktiekursen marginellt under torsdagen. Autoliv har fortsatt starkt under veckan efter förra veckans rapportbesvikelse med bland annat stöd av Toyota som höjde både vinst och försäljningsprognosen. Lundin petroleum presenterade en bra rapport, upprepade produktionsprognoserna samt indikerade att investeringsutgifterna för Svedrup fältet kan komma att sjunka något nästa år.

Värderingen av den implicita volatiliteten i aktieoptionerna är marginellt ned efter föregående veckors större nedställ. VIX-index handlas i skrivande stund på låga 14, ned från förra veckans nivå (16). Omsättningen av optioner har generellt varit ganska låg. Detta har kombinerat med relativt stora rörelser i enskilda aktier och börsernas snabba nedgångar med efterföljande uppgång under oktober skapat osäkerhet kring värderingarna. Optioner på många underliggande aktier kvoteras på relativt låga nivåer men för att göra lite större affärer måste man betala över och ibland utanför spread. Generellt ser vi fortsatt köpintresse av längre optioner, det vill säga optioner med lösendag andra halvåret 2015. I optioner med lösen 2014 har de större affärerna handlat om köpare av säljoptioner. Astra Zeneca prisas fortfarande med högre volatilitet än vad realiserad rörelse motiverar, vilket reflekterar osäkerheten kring bolagets framtida ägarsituation.

Veckans Vinnare (omxs30 bolagen)
Securitas
Lundin Petroleum
Alfa Laval
Sca B
Skanska 

Veckans Förlorare
Ssab A
Nordea
Nokia
Swedbank
Seb A 

Större optionsaffärer
SCA december 165 puts
VOLVO december 70 puts
ATLAS decemper 195 puts
BOLIDEN November 120 puts 

Mest omsatta av Handelsbankens warranter denna vecka
VOL5E 90shb
VOL4K 80, 85shb
HM5B 320shb
VOL5A 100shb
TEL4x 85shb 

Underliggande med mest rörelse senaste 10 dagarna
ORI SDB
SECU B
VOLV B
LUMI SDB
SSAB A 

Underliggande med minst rörelse senaste 10 dagarna
HOLM B
SHB A
SWED A
SWMA
ASSA B 

Senaste veckan har implicit volatilitet (lösen 2månader) ökat mest i
SSAB A
BOL B
NOKIA 

Senaste veckan har implicit volatilitet  (lösen 2månader) minskat mest i
KINV B
LUMI SDB
SECU B
TEL2 B


Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet