Från handlargolvet

Veckan startade starkt efter förra veckans Kinesiska räntesänkning och ECB-chefens uttalande att direktionen är beredd att utföra ytterligare stimulanser. På statistiksidan har vi från Europa bland annat fått starkare IFO och lägre arbetslöshetssiffror från Tyskland. En fransk industrikonfidensindikator som var högre än väntat. BNP siffror från Tyskland som också var i linje med förväntningar. Sammantaget förhoppningar om en konjunkturåterhämtning i euro-området.

Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas positivt och under tisdagen kom prognos över BNP som beräknas nå +3,9 % på årstakt. Även detaljhandel och order varaktiga varor kom in bättre än väntat. Husch hushålls konfidensindikator, Michigan index, försäljning nya hem och veckosiffran över nyanmälda arbetslösa var marginellt sämre än väntat.

OECD har under veckan reviderat ned sina prognoser över den globala tillväxten. Det stora samtalsämnet denna vecka har dock varit oljepriset som fortsatt att gå ned och OPEC mötet under torsdagen. Där beslutade man om oförändrat produktionstak vilket satte ytterligare fart nedåt på oljepriset tillsammans aktier med exponering mot olja och gasindustrin. Generellt har omsättningen varit ganska låg denna vecka med helgstängt i USA under torsdagen och halvdag idag fredag.

Några aktier som rört sig denna vecka är Elekta som presenterade en dålig rapport och sänkte de flesta prognoser . Aktien öppnade ned 10 % men har återhämtat sig rejält sedan dess. Norska Statoil tillsammans med övrig oljerelaterad industri har gått svagt i veckan och är ned rejält idag fredag (10 % i skrivande stund) Svenska Lundin petroleum och Alfa Laval ned på samma tema. Alfa Laval hade också sin kapitalmarknadsdag under tisdagen där en viss besvikelse fanns över prognosen över avkastningen på eget kapital efter förvärvet av Frank Mohn. Även valuta effekten spåddes lägre än väntad. Sandvik har gått svagt bl.a. med bakgrund av att stora gruvbolag som BHP billiton meddelat minskade investeringar. Kinnevik har gått starkt efter bra siffror från Zalando och att Rocket internet planerar att sälja Jabon till Amazon. Volvo meddelade i veckan att de gör en avsättning på 3,7 mdr för den pågående kartell utredningen.

Värderingen av den implicita volatiliteten är ned kraftigt i optioner med lösendag i december och januari. Omsättningen har varit relativt låg. Vi ser en del flöden där kunder köper tillbaka utställda decemberoptioner nu när priset är ned. En del rullar positionerna framåt främst till februari där prissättningen av volatiliteten är högre. Vi ser säljare av uppsides calls ändå fram till juni generellt medan köpare främst finns i nedsides puttar. En intressant observation är att värderingen av den implicita volatiliteten i Astra Zeneca är ganska markant fallande. Den har prisats väldigt högt i relation till vad rörelsen i aktien motiverar och den har nu börjat komma ned. Lutningen på kurvan är fortsatt så att uppsides calls prisas dyrare. Elekta optioner såg markant ökning av prissättningen inför rapporten men har efteråt fallit. Kinnevik som handlats väldigt dyrt under året har prisats ned och börjar mer och mer handlas som ett investmentbolag igen efter noteringarna av Zalando och Rocket internet. VIX index handlas på låga 12.

Veckans Vinnare (omxs30 bolagen)
Kinnevik
SSAB A
Electrolux
SEB A
TeliaSonera

Veckans Förlorare
Lundin petroleum
Getinge
Alfa Laval
ABB
Sandvik

Större optionsaffärer
HM dec 285 puts
Dnb dec 125 puts och mars 125 calls
Ericsson juni 90, 95 calls
Securitas december 90 calls
Telia Juni 54 calls och februari 50, 52 puts

Mest omsatta av warranter utgivna av Handelsbanken denna vecka
Vol5e 90shb
Vol4l 85shb
Vol5e 100shb
Eri4k 95shb
Bol5h 145shb

Underliggande med mest rörelse senaste 10 dagarna
Lundin Mining sdb
Elekta B
Kinnevik B
Nokia
Lundin Petroleum

Underliggande med minst rörelse senaste 10 dagarna
Swedish Match
TeliaSonera
Autoliv
Meda A
ABB

Senaste veckan har implicit volatilitet (lösen 2månader) ökat mest i
Elekta B
Volvo B
Skanska B
Ericsson B
Swedish Match

Senaste veckan har implicit volatilitet  (lösen 2månader) minskat mest i
AstraZeneca
SSAB A
Kinnevik B
Nokia
SHB A

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet