Godkända rapporter

Rapportperioden närmar sig sitt slut. Ungefär hälften av de svenska börsbolagen slog analytikernas vinstförväntningar för det fjärde kvartalet och den svaga kronan gav medvind till bolagen. Vår aktiestrateg Pierre Mellström sammanfattar rapporterna och flaggar för att förväntningarna på 2019 fortfarande är för höga.

Svagare makrostatistik och fortsatt osäkerhet kring handelskonflikten mellan framförallt Kina och USA har fått analytikerna att bli allt mer försiktiga. Inför rapportperioden hade våra analytiker sänkt vinstprognoserna för de svenska börsbolagen 2019 med cirka 5 procent. Även om försäljningsprognoserna för 2019 är oförändrade har vi nu, efter rapporterna, sänkt våra vinstprognoser för de svenska börsbolagen med ytterligare cirka 1 procent. I övriga Norden ser det något svagare ut, här har vi tagit ner vinstprognoserna med 2,6 procent. 


Sammantaget tror marknadens analytiker att vinsterna för de svenska bolagen kommer att stiga med 5,7 procent i år och för nordiska bolag med 7,5 procent. Men vi tror att dessa prognoser är för höga. Åtta av tio bolag förväntas enligt den samlade analytikerkåren öka sina marginaler under året; detta är nästan omöjligt eftersom många av bolagen konkurrerar med varandra. Vi tror snarare att kanske fem av tio lyckas höja sina marginaler.

Risken för sänkta vinstprognoser är störst för små och medelstora bolag, där förväntansbilden är högt ställd jämfört med den för de större bolagen. I exempelvis Volvo räknar vi redan med 13 procent lägre vinst under 2019 och i Atlas Copco förväntas vinsten vara oförändrad mot 2018.

Den starka börsen i början av 2019 tror vi reflekterar en ökad riskvilja drivet av att centralbankerna, framförallt den amerikanska, signalerat att man kommer gå ytterst försiktigt fram med räntevapnet. Vi räknar med en svagare vinstutveckling under det första kvartalet än under det sista kvartalet ifjol, dessutom kommer bolagen i år att stå inför ganska tuffa jämförelsetal. Lägre råvarukostnader kan på vissa håll underlätta, men vi tror att många börsbolag kommer att ha svårt att hålla uppe marginalerna under 2019 då försäljningstillväxten saktar in. 

 

Se Pierre Mellström kommentera rapporterna på EFN:

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet