Konjunkturen från norr till söder

Det blir allt svårare att hitta arbetskraft inom tjänstesektorn i hela Sverige. Samtidigt spretar det lite mer i byggsektorn och vad händer egentligen inom industrin? Vi tittar närmare på hur företagen i landets åtta regioner svarar i Konjunkturinstitutets kvartalsvisa barometer.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet