Makrobladet

Utsikterna för den globala ekonomin är fortsatt positiva. USA verkar utvecklas enligt våra prognoser och tillväxten stiger både i år och nästa år. I Kina väntar vi oss bara en måttlig avmattning. Till och med i euroområdet ökar aktiviteten. Med rysk militär på Krimhalvön har marknaderna fullt upp med den värsta geopolitiska krisen sedan kalla krigets dagar.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet