Makrobladet

I torsdags publicerades Handelsbankens Monthly Macro Update. Du kan här läsa en svensk sammanfattning i Makrobladet.

Fed närmare räntehöjning än vad marknaderna tror
De ekonomiska förutsättningarna i USA är fortsatt gynnsamma. Vi väntar oss att ekonomin växer i en takt som tillåter fortsatt minskande arbetslöshet, vilket aktualiserar frågan om när det kommer en första styrräntehöjning från Federal Reserve.

I euroområdet är den ekonomiska utvecklingen fortsatt mycket avslagen. För eller senare kommer detta enligt vår mening märkas mer i eurokursen. I Kina har regeringen lyckats stödja tillväxten med selektiva stimulansåtgärder. Men detta har påverkat de strukturella reformerna negativt, vilket skapar oro vad gäller de långsiktiga tillväxtutsikterna. Vi diskuterar även risken för att penningpolitiken i Sverige skjuter över målet.

Läs hela Makrobladet här

Läs Monthly Macro Update här

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet