Månadens Placeringar - Tema Robotisering

Vilken är din favorit Robot-film?
  • 26% Transformers
  • 53% Terminator
  • 14% WALL-E
  • 7% Annan
Röstningen avslutad (68 röster)

Handelsbanken tar löpande fram placeringar med lite längre placeringshorisont utifrån teman som vi tror på just nu. Ett sådant tema är Robotisering.

Robotar gjorde sin entré i vår värld i början på 1900-talet framförallt i fantasin via film och böcker (Rösta om din favorit Robot-film till höger!). Först långt senare började de första praktiska tillämpningarna av robotar komma.

Läs mer om vår aktieindexobligation mot bolag verksamma inom robotisering här!

Nu har både media och många företag fått upp ögonen för detta. Några exempel nedan: 

The Economist - har ett helt tema om robotar i sitt senaste nummer (kräver inloggning)

Apple - köper företag som sysslar med robot-tekning, från Bloomberg

TED Talk - Med hjälp av bionics kan vi numera nästan full ut ersätta funktionalitet i förlorade kroppsdelar.

 

Robotisering i korthet

  • Intelligenta robotar får allt fler användningsområden såväl i industri- och tjänstesektorn som i hemmen.
  • Trots att industriroboten slog igenom redan på 70-talet är behovet av automatisering idag kanske större än någonsin bland många företag.
  • Goda framtidsutsikter för företag inom robotisering och automatisering.


Robitisering är framtiden

Industriroboten slog igenom redan på 1970-talet, men fortfarande är behovet av ytterligare automatisering stort. Företag har ett ständigt behov av att bli effektivare, såväl i västvärlden som på tillväxtmarknaderna. I väst är ökad automatisering nödvändig för att kunna konkurrera med produktion i låglöneländer. I USA har vi för närvarande en trend av återindustrialisering, vilken är möjlig tack vare en ökad robotisering.

Den starkast växande marknaden för robotar är dock Kina. I takt med att lönerna stiger måste produktionen effektiviseras. Försäljningen av industrirobotar i Kina har därför ökat med 25 procent per år under de senaste 10 åren. Mycket talar för att den höga tillväxten kommer att fortsätta.

Robotar bidrar till sänkta kostnader, utför arbete med konstant hög kvalitet och kan utan problem arbeta med farliga, smutsiga och monotona uppgifter. Dessutom minskar kostnaderna för att producera industrirobotar. Detta leder till lägre priser och kortare återbetalningstider för en robotinvestering, vilket bör öka efterfrågan. Innovationstakten är hög både vad gäller mjukvara och hårdvara för robotar. Tack vare modern teknologi kan nutidens robotar se, känna, lyssna, prata och ta sig fram utan hjälp. Dessutom blir robotarna allt mer intelligenta, har förmågan att lära sig och kan programmera sig själva.

Dessa framsteg innebär att användningsområdena såväl i industri- och tjänstesektorn som i hemmen kommer att öka betydligt i framtiden. Med andra ord är det inte bara i industrin som robotar kan komma till användning. Även i tjänstesektorn kommer automatiseringen att kunna ta fart inom de flesta områden. Inom sjukvården kan kirurgirobotar med hög precision operera i hjärnan. I transportsektorn kan tåg, flygplan och fartyg köras med autopilot. I omsorgen kan de öka tryggheten för ensamboende äldre. I hemmen har vi redan självgående dammsugare och gräsklippare som underlättar vardagen och många fler användningsområden lär komma. Bara fantasin sätter gränser.

Läs mer om vår aktieindexobligation mot bolag verksamma inom robotisering här!

Kommentarer (1)

  • Fantastic points. Add records arranging web hosting internet websites to talk about associated with any person entirely.

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet