Månadens placeringar
- Demografi & Hälsa

Nu finns möjligheten till att placera i vår nya aktieindexobligation med tema Demografi & Hälsa.

• En placering i några av världens ledande hälsovårdsbolag.
• Efterfrågan på hälsovård ökar i takt med en högre livslängd och ökad välfärd runt om i världen.
• Hälsovårdsbolagen har ofta hög lönsamhet och starka finanser.

Läs mer om Aktieindexobligation Demografi & Hälsa här

Världens befolkning lever allt längre. I Europa, Nordamerika och Japan har medellivslängden redan stigit kraftigt. Men allra snabbast ökar livslängden nu i tillväxtländerna, där inkomster och sjukvård förbättras. 

Enligt världshälsoorganisationen WHO förväntas antalet människor som uppnår en ålder av 60 år eller mer, öka från 600 miljoner år 2000 till 2 miljarder människor 2050. Antalet människor som uppnår en ålder av 80 år eller mer förväntas fyrdubblas till 400 miljoner människor under samma period. WHO räknar även med att hela 80 procent av världens äldre kommer att bo i tillväxtländerna år 2050.

Ökad livslängd i världen är positivt. Många av dem som blir gamla kommer att vara friska. Men med en allt äldre befolkning följer också ett ökat behov av sjukvård och läkemedel. Med bättre ekonomi även i tillväxtländerna följer dessutom välståndsrelaterade sjukdomar som diabetes, fetma samt hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom ökar möjligheten till bättre hälsovård i takt med att välfärden ökar runt om i världen. Mycket talar således för att trenderna med en åldrande befolkning, hög tillväxt i utvecklingsländerna och ökningen av välståndsrelaterade sjukdomar kommer att leda till en ökad efterfrågan på hälsovårdsrelaterade produkter och tjänster under lång tid framöver.
 

I våras publicerade The Economist en artikel om just hur den ökade livslängden kommer att påverka den globala ekonomin. Läs hela artikeln här

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet