Italien: Nyval i sommar inte helt otänkbart

För ett par veckor sedan initierade EU processen för disciplinära åtgärder mot Italien för att landet väntas bryta mot EU:s budgetregler. Oaktat om landet får böter från EU eller ej väntar stora utmaningar, för Italiens problem är större än så skriver Handelsbankens makroekonom Erik Meyersson i en kommenterar.

EU HAR HOTAT med disciplinära åtgärder efter att EU-kommissionens nya prognoser för Italien visat på besvärande höga budgetunderskott kommande år. Det handlar om att statsskulden nått 132 procent som andel av BNP och att Italiens skuldkvot därmed ligger långt över Maastricht-kriteriet på 60 procent.

Det är regeringens omdiskuterade budgetförslag, som tillsammans med ökade kostnader för Italiens åldrande befolkning ökat budgetunderskotten. Samtidigt räknar Internationella valutafonden IMF med att Italien kommer ha hälften så hög BNP-tillväxt som euroområdet överlag de närmaste fem åren.

SÅ SENT SOM i december undvek Italien disciplinära åtgärder efter att man backat från en mer expansiv politik i samband med att landet föll in i en recession. Det som komplicerar denna gång är Italiens koalitionsregering, där inflytandet av högerpopulister tilltagit betydligt den senaste tiden. Det gör att förhandlingarna sannolikt blir mer laddade än tidigare och ett nyval i Italien i sommar är inte helt otänkbart. En konflikt med EU kan då bli ett politiskt lukrativt spel för galleriet.

OAKTAT OM LANDET får böter från EU eller ej väntar stora utmaningar. Ett tecken på att investerare är oroliga för de italienska budgetproblemen är att italienska räntor inte fallit i linje med de i andra euroländer. Även om EU-reglerna skulle tillåta mer expansiv finanspolitik kan marknaden bli den verkligt disciplinerande kraften, som riskerar omintetgöra en mer expansiv finanspolitisk stimulans genom högre marknadsräntor.

Debatten kring budgetreglerna riskerar att stjäla fokus från Italiens verkliga problem; strukturellt låga tillväxtutsikter som kräver breda ekonomiska reformer. Både IMF och OECD har efterlyst reformer för att höja landets låga produktivitet. Men det nuvarande politiska klimatet gör att sannolikheten för en sådan lösning är låg, och landets finansiella problem lär fortsätta väga tungt i euroområdet.

 

 

 

Artiklen är tidigare publicerad i Fokus Placeringar nr 5, 2019.

Läs fler artiklar i Fokus Placeringar

 

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet