Räntehöjning dröjer till december

Idag publicerades svensk inflationsstatistik för mars månad, ett viktigt underlag inför nästa penningpolitiska möte på Riksbanken - beslut tillkännages den 26 april. Inflationen (KPIF) landade på 2,0 procent i årstakt. Utfallet är en ökning jämfört med samma statistik i februari och vid en första anblick i linje med Riksbankens egen prognos. Men ökningen beror främst på en ökning av de volatila energipriserna och när det gäller penningpolitiken refererar Riksbanken ofta till inflationen exklusive energipriser. Den har varit en besvikelse under årets inledning och idag fick vi inte tillräckliga bevis på att den är på väg upp. Slutsatsen blir en minskad sannolikhet för att Riksbanken levererar på sin tidigare prognos, en räntehöjning under det tredje kvartalet, och vi räknar nu med att styrräntan höjs först i december. Johan Löf, makroekonom, Handelsbanken

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet