Så påverkas ekonomin av bränderna

Cirka 25 000 hektar skog och mark har brunnit i Sverige de senaste veckorna, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den största kostnaden är naturligtvis den mänskliga. De som drabbas kanske tvingas flytta och lida skada även ekonomiskt. Våra makroekonomer bedömer att effekterna på svensk BNP förväntas bli begränsade.

Värdet av skogen som brunnit de senaste veckorna uppskattas till nära en miljard kronor, enligt beräkningar av Skogsstyrelsen. Det är det totala värdet på den skog som har brunnit, men inte hela det värdet har gått förlorat. Delar av skogen kan avverkas och användas som bränsle och sågtimmer. De enorma insatserna som görs för att släcka bränderna, både från svenskt håll och andra EU-länder påverkar också den nationella ekonomin. Det registreras i nationalräkenskaperna som offentlig konsumtion på den positiva sidan och import av tjänster på den negativa. De här effekterna kommer dock att bli små i jämförelse med de stora aggregat som BNP-siffrorna handlar om. 

”Svårt att överblicka effekterna på svensk skogsindustri”

Det är svårare att överblicka effekterna på svensk skogsindustri. Skogsstyrelsen har gått ut med en rekommendation om att varken avverka eller röja skog. Om torkan fortsätter kan det innebära att massa- och timmerindustrin får ont om råvara - och ytterligare negativa konsekvenser för BNP. Dessutom har de senaste årens stormar och bränder i skogarna gjort att vissa försäkringsbolag i dagsläget tvekar att ta skog som försäkringsobjekt. På lite längre sikt kan det innebära höjda försäkringspremier.

Sammantaget kan man nog i alla fall konstatera att effekterna på svensk BNP förväntas bli begränsade som det ser ut i dagsläget. Den största kostnaden är naturligtvis de mänskliga för de människor som tvingas flytta och som drabbas hårt ekonomiskt privat.

Lars Henrikson, strateg, Handelsbanken

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet