Stort intresse för ny småbolagfond

Drygt 4 miljarder kronor, så mycket har redan placerats i den nystartade fonden Global Småbolag Index Criteria. Det stora intresset visar att fonden, som startade i november 2017, fyller ett tomrum på den svenska fondmarknaden. Vi träffade fondens förvaltare Karl Nygren för att få reda på mer.

Kan du beskriva fonden?

 – Fonden erbjuder en möjlighet att ta del av utvecklingen i ett index med cirka 3600 småbolag på börserna i 23 utvecklade länder världen över, till en förvaltningsavgift på 0,6 procent. Småbolag står för ungefär 14 procent av det fria marknadsvärdet på världens börser och merparten av dessa,cirka 90 procent, finns i utvecklade länder. Bolagen tas med i index med vikter i förhållande till sitt marknadsvärde och bara företag som uppfyller vissa hållbarhets kriterier får vara med.

Hur ser fördelningen ut?

 – Geografiskt liknar den hur marknadsvärdet för börserna som helhet är fördelat med lite mer än hälften av bolagen i USA. Branschfördelningen ser lite annorlunda ut, då småbolagen väger tyngre inom exempelvis verkstad, fastigheter och råvaror medan de större bolagen väger tyngre inom sektorer som finans och konsumentvaror.

– Eftersom index har hållbarhetskriterier med en restriktiv hållning till bolag med verksamhet inom fossilabränslen och kontroversiella verksamheter faller de flesta bolag inom energi och kraftförsörjning bort medan bolag inom IT, finans, fastigheter och hälsovård har en större vikt än i traditionella småbolagsindex.

Är det inte kostsamt att placera i 3600 aktier? 

 – Att placera i alla aktier i index skulle bli väldigt kostsamt. Min roll som fondförvaltare är att spegla utvecklingen i indexet* så kostnadseffektivt som möjligt. Fonden placerar därför i knappt 2000 av de 3600 bolag som finns med i indexet, och urvalet optimeras löpande för att följa indexutvecklingen. Även andra saker måste hanteras. Fonden har transaktionskostnader, vilket inte ett index har, men den kan å andra sidan tjäna på att låna ut aktier och att hela tiden justera för kommande företagshändelser.

Hur är det med likviditeten i småbolagensaktier?

– Vad som är ett småbolag kan definieras på olika sätt. Bolagen i detta index har ett marknadsvärde på mellan 13 miljoner och 10 miljarder amerikanska dollar. Likviditeten är god i de 2000 aktier fonden placerar i. Vid ett större kapitalflöde (runt 1 miljard kronor) på en och samma dag är det endast nio aktier där fondens flöden skulle stå för mer än 15 procent av en dagsomsättning på börsen. Och dessa aktier utgör mindre än 0,5 procent av fondförmögenheten.

Hur har intresset varit?

 – Intresset har varit stort både från medierna och investerare. Det har inte funnits någon global indexfond med småbolag tillgänglig för svenska investerare, så fonden fyller ett tomrum på marknaden. Det gör att den fått ett gott mottagande från såväl institutionella investerare som privatpersoner. Sedan lanseringen den 8 november har drygt 4 miljarder kronor placerats i fonden.

* MSCI World Small Cap Select GlobalNorms and Criteria Index

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns på www.xact.se under respektive fond.

 

Läs fler artiklar i Fokus Placeringar

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet