Vad saknar du?

Vad saknar du?
  • 49% Högavkastande ränteplaceringar
  • 11% Valutaplaceringar
  • 39% Aktieplaceringar SHORT
  • 1% Jag saknar inga byggstenar
Röstningen avslutad (369 röster)

I Handelsbanken Börsrum brinner vi för börshandlade produkter. Vi följer ständigt olika marknader och trender. Allt för att kunna erbjuda ett så spännande och relevant utbud som möjligt.

Vi ser våra börshandlade produkter som byggstenar – transparenta byggstenar som ska finnas på hyllan och vara redo när en viss marknadshändelse inträffar eller när du har en idé eller tro du vill placera efter. För att ständigt utveckla byggstenskonceptet är dina tankar viktiga för oss. 

Vilka byggstenar efterfrågar du för att uppnå dina mål?
Det senaste året har vi framför allt fått önskemål om placeringar kopplade till räntemarknaden, nya valutapar och ett bredare utbud av placeringar för dig som har en uppfattning om att vissa aktier kommer gå ner. Vad tror du är den viktigaste byggstenen som saknas i vårt utbud?

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet