Vad tror du om sojapriserna?

Vad tror du om sojapriserna de kommande månaderna?
  • 34% Priserna kommer att falla
  • 20% Priserna förblir oförändrade
  • 29% Priserna kommer att stiga
  • 17% Ingen åsikt
Röstningen avslutad (97 röster)

Sojapriset på väg ned? Handelsbanken släppte tidigare idag ett tradingcase som gynnas av en nedgång i sojapriserna. Vad tror du?

Priset på majs och vete har fallit kraftigt den senaste tiden, under en sexmånadersperiod noteras termin för leverans mars 2014 ned 17 respektive 23 procent. Under samma period noteras motsvarande termin för sojabönor nästintill oförändrad - vilket dock kan tyckas befogat då tillgången på sojabönor varit mer begränsad samtidigt som efterfrågan, inte minst från Kina, varit fortsatt stark. En stor, till synes rekordstor, brasiliansk skörd på ingång skulle dock kunna pressa ned sojapriserna en hel del de kommande månaderna. 


Handelsbanken släppte tidigare idag ett tradingcase som gynnas av en nedgång i sojapriserna.


Vad tror du om sojapriserna de kommande månaderna?

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet