Vår marknadssyn: Neutral aktievikt men minskar i Asien och ökar i USA

Det finns en stor osäkerhet i vilken utsträckning handelskriget mellan USA och Kina kommer att påverka den globala konjunkturen och företagsvinsterna. Samtidigt tyder mjukare tongångar från globala centralbanker på att marknadsräntorna förblir låga under en längre tid vilket är positivt för riskaptiten. Vi behåller en neutral aktievikt i våra portföljer. De asiatiska börserna påverkas mest negativt av handelshinder vilket riskerar att inte bara påverka Kina utan även grannländerna. Vi väljer därför att minska exponeringen i regionen. I USA är däremot de ekonomiska utsikterna fortsatt goda med en stark arbetsmarknad och låg inflationstakt. Vid ett utökat handelskrig framstår USA som en mer säker investering och vi ökar innehaven på den amerikanska börsen.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet