Att tänka det otänkbara

Claes Måhlén

Detta tänker alla: Cypern är ett litet land. Det är billigt för Tyskland och övriga euroländer att lösa den cypriotiska krisen. Kostnaden om ingen lösning nås är oöverskådlig. Alltså: man (läs Tyskland) kommer att hitta en lösning på Cypernkrisen.

Jag tror att man ska se veckans modesta marknadsrörelser i ljuset av ovan resonemang. Problemet är att signalen från marknaden till europeiska politiker blir att Cypernfrågan inte är så allvarlig. Veckans marknadsrörelser skiljer sig markant från de senaste årens uppblossade skuldkriser i Europa. Att döma av Telegraphs artikel igår verkar (vissa) politiker dragit slutsatsen att en cypriotisk exit därmed är hanterbar. Plötsligt ökar därför sannolikheten för att man tillåter en sådan utveckling. I så fall har marknaden dragit helt fel slutsats och vaknar upp till en ny värld nästa vecka. Läget är obehagligt likt situationen som föranledde beslutet att låta Lehman Brothers gå i konkurs en ödesmättad helg i september 2008.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet