Rapporterna bekräftar - ekonomin går på högvarv

Claes Måhlén

Det syns tydligt i de svenska bolagens kvartalsrapporter att den globala konjunkturen går på högvarv. Men god efterfrågan hos verkstadsbolagen och ljusa utsikter till trots har mottagandet på börsen inte varit riktigt lika positivt. Högre lönekostnader och stigande råvarupriser börjar oroa. Bankernas kvartalsrapporter visade dock inte på någon tydlig avmattning för bolåneaffären, trots turbulensen på bostadsmarknaden.

Den svenska rapportsäsongen för det fjärde kvartalet 2017 går mot sitt slut och vi tittar på den utifrån ett makroperspektiv. Den globala konjunkturen utvecklas väl och det är tydligt i rapporterna. Verkstadsbolagen redovisar överlag stark efterfrågan under det fjärde kvartalet och målar en ljus bild av framtiden. Mottagandet på börsen har dock inte riktigt talat samma språk. En anledning är sannolikt frågetecken kring bolagens marginaler. En allt stramare global arbetsmarknad och stigande råvarupriser börjar synas på kostnadssidan. Globalt tror vi att detta är ett tema som kommer att fortsätta och det är ett skäl till att vi tror på amerikansk konjunkturavmattning nästa år.

Vinsttillväxt och global industrikonjunktur

En global aktör som just nu påverkas mindre av konjunkturen och mer av strukturomvandling är H&M. Alltfler hushåll väljer näthandel framför att handla i fysiska butiker och H&M, med sitt stora globala butiksnät, har haft svårt att hantera detta. Näthandeln medför också ökad pristransparens vilket drabbar hela branschen med kraftig press på marginalerna. Fallande priser på kläder syns också i inflationsmätaren KPI, som mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar.

Under hösten har fallet
i svenska bostadspriser varit ett viktigt makrotema och investerare funderar naturligtvis på konsekvenser för bygg- och banksektorn. Än så länge verkar de vara relativt begränsade, åtminstone för de stora bolagen. Både Skanska och NCC vinstvarnade förvisso men utan koppling till svenskt bostadsbyggande. Inte heller i bankrapporterna syns någon tydlig avmattning för bolåneaffären.

Sammantaget räknar vi med att vinsttillväxten landar nära de 9 procent i årstakt som förväntades inför rapportsäsongen. Analytikerkåren ser fortsatt stark vinsttillväxt i samma härad under resten av 2018. 

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet