Färsk boränteindikator

Claes Måhlén

Boränteindikatorn visar hur Handelsbanken bedömer de korta, medellånga och långa marknadsräntorna. Vi räknar med att konjunkturen försvagas framöver och att inflationstrycket förblir måttligt. Det hindrar Riksbanken från att höja räntan ytterligare under den här konjunkturcykeln. Därmed räknar vi med att styrräntan ligger kvar på -0,25 procent åtminstone till slutet på 2021, och att även de låga marknadsräntorna består.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet