Feds nästa steg blir en räntesänkning

Claes Måhlén

Den amerikanska centralbanken var helt enig om att lämna styrräntan inom intervallet 2,25-2,5 procent vid förra veckans penningpolitiska möte. Fed ser inte några starka skäl för varken räntesänkningar eller -höjningar just nu. Vi räknar med att den första förändringen blir en sänkning nästa år när avmattningen i ekonomin blir allt tydligare. Det skriver makroekonom Anders Bergvall om i en artikel om USA.

Under presskonferensen i samband med räntebeslutet förra veckan beskrev Fed-chefen Jerome Powell amerikansk ekonomi som fortsatt stark, men att inflationen är dämpad. 

”Minskad risk på kort sikt för ekonomin…”

De kortsiktiga riskerna har minskat den senaste tiden efter tecken på förbättring i den globala industriproduktionen, en stark återhämtning på aktiemarknaderna och att BNP-tillväxten ökade under det första kvartalet till över 3 procent. 

”..men tydliga tecken på underliggande svaghet”

En nedgång i kärninflationen och inflationsförväntningarna är ändå en orosfaktor för Fed. Dessutom finns det tydliga tecken på en underliggande svaghet i den amerikanska ekonomin. Mer än hälften av BNP-tillväxten under första kvartalet drivs av tillfälliga faktorer och inköpschefsindex för industrin (ISM) sjönk i april till sin lägsta nivå på över två år.

”Marknaden och ekonomerna har olika syn”

Marknadens prissättning på räntor indikerar för närvarande en sannolikhet på drygt 50 procent att Fed kommer att sänka styrräntan innan årsskiftet. Makroekonomer är mer tveksamma. De flesta prognosmakare tror att räntan istället kommer vara oförändrad på dagens nivåer i år och nästa år.

Fed räknar med högre inflation”

Räntorna steg och dollarn stärktes på onsdagen efter att Fed-chefen Jerome Powell konstaterat att Fed just nu siktar på en oförändrad penningpolitik, trots den senaste tidens svaga inflationsdata. Han menade att bland annat vissa övergående faktorer kan ligga bakom den sjunkande kärninflationen och att den väntas vända upp mot 2 procent.

Vi ser få tecken på att kärninflationen kommer att stiga över 2 procent och förväntar oss att BNP-tillväxten successivt kommer att sakta ner i år i takt med att de finanspolitiska stimulanserna klingar av. I den miljön räknar vi med att Fed lämnar räntan oförändrad i år, och att nästa steg blir räntesänkningar 2020.

Anders Bergvall, makroekonom

Ansvarsbegränsning ›

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet