Inflationen fortsätter att gäcka Riksbanken

Claes Måhlén

Utifrån marknadens förväntningar blev inflationen ungefär som väntat i februari. Det just nu viktigaste måttet, KPIF, steg 0,4% i årstakt. Även om det var förväntat av marknaden ligger inflationen kvar under Riksbankens prognos från det senaste penningpolitiska mötet i februari och långt under inflationsmålet på 2%.

Kanske än viktigare är att inflationstakten för tjänstepriser fortsätter att sjunka. För damerna och herrarna på Brunkebergstorg är detta område särskilt under lupp eftersom den svaga utvecklingen förbryllar och är huvudorsaken till prognosmissarna det senaste året.

Ytterligare pusselbit läggs imorgon när Prosperas kvartalsvisa inflations- och löneförväntningsundersökning publiceras. Inflationsförväntningarna har sjunkigt stadigt det senaste året. Vi tycker att löneförväntningarna är minst lika viktiga då dessa ligger på mycket låga nivåer. Låga löneförväntningar talar för litet behov av att höja priser.

Sammanfattningsvis bör statistiken leda till fortsatt nedrevidering av Riksbankens inflationsprognos i samband med nästa penningpolitiska möte den 9 april. Därmed lär Riksbanken signalera att ytterligare en räntesänkning är möjlig (om än inte huvudscenario) och att en första räntehöjning dröjer en bra bit in i 2015. 

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet