Mjuka tongångar från Janet Yellen

Claes Måhlén

Federal Reserve (Fed) valde att inte röra styrräntan - vilket var helt förväntat. Man markerar dock att en räntehöjning kommer närmare även om tongångarna knappast är av det mest hökaktiga slaget. De revideringar som gjordes i form av en lägre räntebana när vi blickar framåt 2017 - 2018 bjöd inte heller på några överraskningar.

Vår syn är att Fed hoppar över en räntehöjning även nästa möte, i början av november, för att till slut höja räntan i december. Feds räntemöte i november följs inte av en inplanerad presskonferens och det faktum att presidentvalet hålls en knapp vecka efter talar emot en räntehöjning vid det tillfället. Samtidigt är det tydligt att Fed vill höja räntan i år. 

Så vilka effekter får Feds agerande på Riksbanken? När den första räntehöjningen levereras från USA kan vi förvänta oss en förstärkning av USD mot EUR och en försvagning av SEK mot USD. Detta ger Riksbanken en respit då importpriser mätt i USD blir högre. I ett längre perspektiv - med de försiktiga räntehöjningar som aviseras - kan inte Riksbanken göra annat än att följa övriga centralbankers agerande. 

Vi behåller vår syn att Federal Reserve kommer att höja räntan i december i år och att nästa räntehöjning sker i december 2017. Låga räntor under längre tid med andra ord.  

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet