Räntebesked från Riksbanken

Claes Måhlén

Idag riktas stort fokus på Riksbanken som lämnar räntebesked. Vårt huvudscenario inför beskedet är att de behåller styrräntan oförändrad. Vi tror att Riksbanken minskar sannolikheten för en höjning något och tar bort den helt för oktober i år samt att de sänker räntebanan något på sikt. Ett sådant scenario anser vi är förenligt med nuvarande marknadsprissättning och bör därför inte leda till någon större marknadsreaktion. Skulle Riksbanken istället lämna räntebanan oförändrad kan det överraska marknaden och leda till högre korträntor och en starkare krona.

Lyssna på Morgonrapporten >

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet