Riksbanksbesked utan överraskningar

Claes Måhlén

Riksbanken lämnade idag, som väntat, reporäntan oförändrad på -0,50 procent. De upprepade att man räknar med att höja räntan först i mitten av 2018. Inga förändringar gjordes heller i de pågående tillgångsköpen som löper på fram till årsskiftet, utan de vill invänta ytterligare information innan ett beslut tas om eventuell förlängning. Riksbanken upprepar att de kan använda hela sin verktygslåda för att stabilisera inflationen om så skulle behövas och att den ytterst expansiva politiken krävs för att få upp inflationen på sikt. Direktionen var enig i sitt beslut om räntan och reporäntebanan.

Riksbanken lämnade också uppdaterade prognoser över Sveriges ekonomi och inflation. Även här var det endast marginella förändringar jämfört med i september. Inflationen är för närvarande över inflationsmålets 2 procent, men det kommer att ändras under hösten/vintern, vilket överensstämmer med vår egen inflationssyn. Riksbanken vill se att den starka svenska konjunkturen ger ytterligare avtryck i stigande priser innan en normalisering påbörjas.

Precis som tidigare poängterar Riksbanken att den svenska kronan inte får stärkas för mycket för snabbt. Det skulle den kunna göra om Riksbanken avviker för mycket från omvärldens penningpolitik – främst ECB:s. En viktig pusselbit kommer vi således få i eftermiddag när ECB presenterar sitt beslut, där de förmodligen kommer berätta om hur de kommer göra med sina obligationsköp under 2018.

Precis som tidigare upprepar Riksbanken att den låga räntan bygger upp risker kopplade till hushållens skuldsättning och uppmanar till åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. Det är områden som ligger utanför Riksbankens kontroll.

Vår färdplan mot en normalisering av räntan ser ut som följer: Riksbanken kommer att avsluta sina obligationsköp i samband med årsskiftet. Under våren kommer de successivt ställa om sin kommunikation till att signalera en högre sannolikhet för en kommande reporäntehöjning. Vi tror att räntan kommer höjas i juli 2018.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet