Stanna på festen - bålskålen är kvar

Claes Måhlén

Den amerikanska centralbanken hotar med att ta bort bålskålen för världens tillgångsmarknader just som festen började komma igång på allvar. Gårdagens protokoll från Feds januarimöte visade på oväntat högljudd opposition mot Fedchefen Ben Bernanke.

Med räntan nära noll är hans strategi att köpa obligationer av marknaden (kvantitativa lättnader) i hopp om att detta ska lyfta tillgångspriser (inklusive börsen), vilket i sin tur bör ge positiva effekter på realekonomin. En sådan strategi innebär små risker, argumenterar han, så länge det finns gott om ledig kapacitet (hög arbetslöshet) i den amerikanska ekonomin. Marknaden (åtminstone en del av den) har tolkat det som att tillgångspriser ska upp så länge arbetslösheten är hög. De senaste årens utveckling har visat att börsen har svårt att klara sig utan centralbanksåtgärder. Därför är dagens kursrörelser en naturlig ryggmärgsreflex när det mullras bland Fedkollegorna. Sannolikt kommer dock Benny få sin vilja igenom. Han ser som sin huvuduppgift att inte upprepa Feds misstag från 30-talet då penningpolitiken stramades åt alltför snabbt med utdragen lågkonjunktur som följd. Börsfall drivet av oro för snar avslutning av Feds kvantitativa lättnader bör därför betraktas som köpläge.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet