Vad händer med boräntorna?

Claes Måhlén

Med god ekonomisk utveckling och inflation nära målet närmar sig nu den första räntehöjningen från Riksbanken sedan 2011. Riksbanken pekar på att en första räntehöjning med 0,25 procentenheter är trolig i antingen december eller februari. Vi tror att februari är något mer sannolikt. Detta talar för att boräntorna börjar röra sig långsamt uppåt det närmaste året.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet