Hälsovård Tema nytt fondtips

Fokus Placeringar

Generellt kännetecknas den globala hälsovårdssektorn av hög och stabil tillväxt och en hög lönsamhet. Sektorn handlas därför – välmotiverat – ofta till en högre värdering än aktiemarknaden i stort. Trots kursuppgången det senaste halvåret är sektorn fortfarande rimligt värderad eftersom vinsterna också ökat i god takt. Vi räknar med att den positiva trenden för hälsovårdsaktier har goda förutsättningar att fortsätta och tar in fonden Hälsovård Tema som nytt fondtips.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet