Hälsovård Tema nytt fondtips

Fokus Placeringar

Generellt kännetecknas den globala hälsovårdssektorn av hög och stabil tillväxt och en hög lönsamhet. Sektorn handlas därför – välmotiverat – ofta till en högre värdering än aktiemarknaden i stort. Trots kursuppgången det senaste halvåret är sektorn fortfarande rimligt värderad eftersom vinsterna också ökat i god takt. Vi räknar med att den positiva trenden för hälsovårdsaktier har goda förutsättningar att fortsätta och tar in fonden Hälsovård Tema som nytt fondtips.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet