Så påverkar stigande räntor fonderna

Fokus Placeringar

Det har varit turbulent på räntemarknaden sedan början av november och räntorna har stigit rejält. I går höjde den amerikanska centralbanken som väntat sin styrränta. Men dessutom flaggade man för tre räntehöjningar under nästa år, vilket är fler än man tidigare aviserat. Här förklarar Handelsbankens placeringsexpert Kaj Kärki det påverkar utvecklingen i räntefonder och vad man bör tänka på.

Med fallande räntor de senaste åren har värdet på räntefonder stigit kraftigt. Många placerare har därför fått hög avkastning på sina obligationsfonder. Men om marknadens förväntningar om högre räntor stämmer kan avkastningen framöver bli negativ i många räntefonder. När den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan steg med 0,4 procentenheter på bara några dagar i november drog det med sig globala räntor och finansiellt svaga länder drabbades särskilt mycket. Många långräntefonder föll kraftigt och det drabbade till exempel vår fond Långränta Criteria, som tappade 0,7 procent på två dagar. När räntorna väl rör sig kan det gå fort.

Varför har då räntorna tagit fart uppåt? Det finns framför allt två skäl. I USA väntas Donald Trump göra satsningar som sätter än mer fart på ekonomin, vilket drivit upp inflationsförväntningarna och därmed räntan. Dessutom har osäkerheten om framtidapenningpolitik ökat eftersom Trumps politik kan leda till högre budgetunderskott som måste finansieras. Samtidigt stiger inflationsförväntningarna även i Europa, med högre räntor som följd.

När räntorna stiger påverkas fonderna negativt och andelskursen sjunker. Hur stor effekten blir i olika fonder beror till största delen på hur lång duration (genomsnittlig löptid) fonden har i sina innehav. De fonder som drabbats mest är obligationsfonder. 

Utveckling Handelsbanken räntefonder 2016

Eftersom vi haft fallande räntor under många år har räntefonder av många ansetts vara en ”säker placering”, nästan i nivå med ett bankkonto, fast med högre avkastning. Nu har förutsättningarna ändrats. Därför är det viktigt att inte utgå från historisk avkastning. När marknadsräntorna stiger är det i stället högst troligt att obligationsfonder kommer att ge en negativ avkastning under vissa perioder, vilket vi fick en försmak av i november.

En korträntefond kan snabbare dra nytta av ett högre ränteläge. Det beror på att fondens placeringar har en kort löptid och nya värdepapper med en högre avkastning kan köpas vartefter innehaven förfaller. Samtidigt kan en korträntefond ge en negativ avkastning om dagens historiskt låga räntor består. Inställningen till risk blir därför viktig även när man väljer placeringar i räntefonder. 

 

 

Läs fler artiklar ur senaste numret av Fokus Placeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du på handelsbanken.se/fonder.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet