Årets Nordenfond 2018: Handelsbanken Norden Selektiv

Fond i fokus

Börsåret 2018 har passerat och Fondmarknaden.se har utsett Årets Fonder 2018. De konstaterar att det finns ett fortsatt ökat intresse för att spara hållbart och i år har hållbarhetskriterier för första gången vägts in i beslutet när vinnarna tagits fram. Utmärkelsen Årets Nordenfond 2018 gick till Handelsbanken Norden Selektiv. Här berättar förvaltaren Marcus Rylander på Handelsbanken Fonder om arbetet med fonden.

Långsiktighet är en viktig del i framgången

Norden Selektiv investerar på lång sikt i 16-25 aktier i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Förvaltarna vill skapa en portfölj av kvalitetsbolag med olika drivkrafter och goda utsikter till en rimlig värdering.

– Vi har länge arbetat på samma sätt. Bolagen vi äger kan på kort sikt gynnas eller missgynnas relativt övriga aktier beroende på andra investerares preferenser för stunden. Men genom att vi har så god kunskap om företagen kunde vi i fjol hantera ett turbulent börsår och skapa bättre avkastning än vårt jämförelseindex, säger Marcus Rylander.

Hållbarhetsarbetet i fonden
Norden Selektiv är en så kallad Criteria-fond, vilket innebär att fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Bland annat övervägs internationella normer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Inför varje investeringsbeslut sker en gedigen analys där hållbarhetsaspekter är en integrerad del av bolagets långsiktiga vinstutsikter.

– Analysen görs i samarbete med vårt hållbarhetsteam. Bolag som inte uppfyller våra kriterier väljs bort. Men hållbarhet kan också innebära kommersiella möjligheter och ett framgångsrikt arbete kan bidra till de bolagsval vi gör till portföljen. När vi äger aktier i ett bolag har vi ofta en regelbunden dialog med bolaget. Det ger goda förutsättningar för att driva på förändringar, säger Marcus.

Motiveringen för Årets Nordenfond 2018:
I denna kategori har vi valt att utse en vinnare som placerar brett över samtliga nordiska marknader. Vinnaren är en fond som har en tydlig aktiv profil med ett fåtal innehav i bolag med starka balansräkningar, stabil vinstutveckling och växande utdelningar. Med en relativt låg risk har fonden i år lyckats överprestera mot sitt jämförelseindex och fonden står tydligt står ut bland övriga Nordenfonder med sitt hållbarhetsarbete.”

Läs mer om Norden Selektiv:
Blogginlägg: Nya drivkrafter ger bra balans
Handelsbanken Norden Selektiv (Criteria)

 


 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond eller annat finansiellt instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du under respektive fond i fondkurslistan på handelsbanken.se/fonder

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet