Bäst i klassen

Fond i fokus

Tillväxtmarknad Tema prisades nyligen som bästa tillväxtmarknadsfond över de senaste 10 åren av Lipper Fund Awards. Fonden får också höga betyg av Morningstar både för historisk avkastning och hållbarhet. Vi frågade förvaltaren Lisa Synning, hur det kommer det sig att fonden lyckats bra under så lång tid.

- Vår modell bygger på ett tematiskt tänkande för att hitta investeringsidéer med långsiktig och hållbar tillväxtpotential. Det handlar om att tidigt identifiera, följa och förstå strukturella förändringar i omvärlden, och hitta företag som kan dra nytta av dessa trender. Och det är vi bra på. Våra förvaltare är nyfikna och intresserade och har god kunskap om bolagen, som de träffar regelbundet.

Finansiell inkludering är något du talar om ibland. Vad är det och hur jobbar ni med det? 

- En av de starkaste drivkrafterna när en ekonomi utvecklas är att människor får tillgång till ett bankkonto och möjlighet att få krediter för att kunna utveckla sina verksamheter. Vi investerar mycket inom finanssektorn i Indien och Indonesien, men även i viss utsträckning Kina. Genom att placera i välskötta finansbolag kan fonden både skapa avkastning och bidra till FN:s mål för hållbar utveckling.

Något i fonden som du vill lyfta fram?

- Det är alltid viktigare att hitta rätt bolag än rätt land. I Indien, som även växer starkt, har vi precis ökat vårt innehav i HDFC Bank, en välskött, privatägd bank med hög grad av integritet, god kreditkvalitet och fokus på lönsamhet. Banken är konservativ och växer framförallt på Indiens landsbygd. Nu, när andra banker av olika anledningar inte har möjlighet att vara lika konkurrenskraftiga som innan har HDFC möjlighet att ta ytterligare marknadsandelar. De har kontor i nästan varenda liten stad och by i Indien och öppnar små filialer tillsammans med statens servicekontor, där publika tjänster utförs. Banken når allt fler och bidrar på så sätt även till uppfyllandet av FN:s mål för hållbar utveckling.

- Sen vill jag ju gärna också lyfta fram fondens största innehav, internetjätten Alibaba, en av de globala marknadsledarna. I Kina har bolaget mer än 70 procents marknadsandel inom e-handel och de ökar sin geografiska räckvidd hela tiden. Bland annat är bolagets betalningsplattform Alipay en av Kinas ledande Fin Tech-aktörer och växer nu även utomlands. Alibaba är ett mycket innovativt bolag med hög lönsamhet och starkt kassaflöde.

Läs mer om Tillväxtmarknad Tema (Criteria) på Handelsbanken.se/fonder

Lisa Synning, förvaltare, Handelsbanken Fonder 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond eller annat finansiellt instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du under respektive fond i fondkurslistan på handelsbanken.se/fonder.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet