Betraktelser från Europa

Fond i fokus

Nyligen var Handelsbankens fondförvaltare Per Andersson i Paris under några intensiva dagar för att ta pulsen på företagsklimatet och investeringsläget i Europa. Och det fanns gott om positiva signaler från bolagen även om ekonomerna var något mer försiktiga. På agendan fanns också möten med företagsledningar i bolagen han investerar i. Vi träffade Per för några snabba frågor.

Vad är ditt samlade intryck från bolagen?

- Bilden var positiv och det syns en fortsatt återhämtning i Europa. Det gäller främst i södra Europa som i Spanien, men något förvånande är att Storbritannien - trots Brexit - utvecklats bättre än befarat. I Frankrike går det långsamt åt rätt håll, och det behövs stora reformer. Vi letar intressanta investeringsmöjligheter inom områden med snabbare tillväxt än marknaden och en sådan här resa har två syften. Det är ett effektivt sätt att träffa många av de bolag vi redan investerar i, dessutom får vi nya inspel att titta vidare på.  

Nämn några bolag som fonden investerar i.

- Franska Groupe SEB, som gör bland annat mindre köksmaskiner, är ett sådant. Största marknaden för dem är Kina som växer mycket starkt, men även Europa går bra. Med förvärvet av WMF går bolaget in på marknaden för professionella kaffemaskiner som växer med 8-10 procent per år och tar marknadsandelar från konkurrenter som Phillips och Braun.

- Ett annat globalt bolag som gynnas både av att allt fler flyttar till städerna och en ökad digitalisering är JC Decaux, världsledande på utomhusreklam. De genomför nu en storsatsning i London, men spännande är också deras intåg i New York med dess stora reklammarknad.

- Spanska livsmedelskedjan DIA gynnas av reformerna i Spanien, men framförallt är deras starka utveckling i Latinamerika och Kina mycket spännande. Tillväxtmarknaderna utgör nu 35 procent för DIA och fortsätter växa med dubbelsiffriga tillväxttal.

- På miljötemat kan jag nämna vindturbintillverkare som Gamesa och Vestas Wind.

Finns det några orosmoln?

- Om Donald Trump skulle vinna presidentvalet i USA är det orostecken på flera sätt och för oss bland annat en ökad risk för bolag som investerar i förnyelsebara energikällor. Vi har också val i flera europeiska länder som Frankrike och Tyskland under nästa år samtidigt som efterspelet efter Brexitomröstningen fortsätter. 

 

Mer om Europa Tema Criteria

Det senaste året har Europa Tema Criteria fått en renodlat tematisk förvaltning och en tydligare hållbarhetsprägel. Det innebär att fonden investerar i områden med snabbare tillväxt än marknaden. Och undviker företag inom ett antal kontroversiella branscher bland annat fossila bränslen.

Den tematiska ansatsen syns i fondens investeringar. Intäkterna i två av de största innehaven, Nestlé och Unilever, drivs till stor del av en ökad köpkraft från en växande medelklass i tillväxtländerna. Ökad automatisering och digitalisering förbättrar produktiviteten vilket gynnar mjukvaru-utvecklare som Dassault Systems och SAP. Men den största förändringen är att hela 14 procent av fondens kapital nu är investerat i miljötemat, både i förnybar energi och inom energieffektivisering.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du på handelsbanken.se/fonder.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet