Digitalisering bra för temafonder

Fond i fokus

Det har gått bra för Handelsbankens temafonder i år och fonden Global Tema (Criteria) har utvecklats betydligt bättre än konkurrenterna. Fondens förvaltare Staffan Lindfeldt på Handelsbanken Fonder berättar varför.

Det gått bra för fonden i år. Varför det?
- Ja, det är alltid roligt när fonden utvecklas väl. Ibland är marknaden fokuserad på kortsiktiga drivkrafter och i år har det hittills varit ett bra år för vårt sätt att investera. Vi identifierar strukturella långsiktiga förändringar, teman, som vi vill ha exponering mot och hittar sedan stabila bolag som kan få medvind av temat. Det är viktigt för oss att hitta drivkrafter med god förutsägbarhet vilket hjälper oss att kunna fatta långsiktiga investeringsbeslut. Men när börsen drivs av kortsiktiga faktorer innebär det också att vi periodvis kan halka efter konkurrenterna som i slutet på förra året.

Vi är övertygade om att vårt tillvägagångssätt är vinnande över tid. Lyfter man blicken är det extra kul att vi lyckats generera en konkurrenskraftig avkastning på lite längre sikt, vilket är det vi siktar på.

Vad har bidragit till utvecklingen?
- Det är lite av en blandad kompott, men framför allt har det varit våra investeringar inom produktivitetsområdet som gått bra i år. Till exempel har många bolag inom vårt digitaliseringstema gått starkt. Utvecklingen går väldigt fort inom detta område och vinnarna växer kraftigt med god lönsamhet och bolag. Bland annat har it-bolag som amerikanska Facebook och kinesiska Tencent utvecklats starkt. Ett annat tema som fungerat bra i år har varit "turism och underhållning" där bolag som vårt innehav i den mexikanska flygplatsoperatören Asur och i on-line resebyrån Priceline har gått bra då resandet har varit starkt under året.

Alla teman kan inte alltid fungera samtidigt och det finns bolag inom andra teman som inte haft samma medvind just i år som "infrastruktur" och temat vi kallar "bättre hälsa". Detta visar på en vikten av att sprida sina risker och är ett skäl till att vi idag har 89 bolag inom fyra huvudteman.

Vad innebär det att vara en Criteria-fond?
- En Criteria-fond placerar inte i kontroversiella branscher som tobak, pornografi, alkohol, spel om pengar, vapen eller fossila bränslen. Vi tycker att detta är en bra bas för vårt hållbarhetsarbete, men inte tillräckligt. Vi bedömer hållbarhetsfrågor noga inför investeringsbesluten, och analyserar dessa samtidigt som vi utvärderar affärsmodellen, företagsledningen och bolagets ekonomiska kapacitet. Vår erfarenhet är att en hållbar affärsmodell och förmågan att leverera avkastning hänger ihop. Att jobba aktivt med hållbarhet handlar för oss om se helheten och på så sätt få en hög kvalitet i våra investeringsbeslut.

Vad tittar ni då på?
- Det är väldigt olika beroende på vilket bolag och vilken bransch det handlar om. Vi försöker alltid att fokusera på de risker som är relevanta för just det bolaget och förstå hur bolaget är rustat för att möta dessa. Det kan vara alltifrån bolagsstyrning via miljörisker till hur man jobbar med sina underleverantörer. Dessa risker kan vi sedan diskutera när vi träffar företagsledningarna, bedöma och lägga till som en pusselbit i vår beslutsprocess. 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du på handelsbanken.se/fonder

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet