EU godkänner klimatavtal

Fond i fokus

I fredags kom EU-länderna överens om att skriva på COP21-avtalet som förhandlades fram på klimatkonferensen i Paris i december förra året. Det innebär att tillräckligt många länder sagt ja för att det ska bli giltigt och bindande betydligt snabbare än väntat. Patric Lindqvist, förvaltare av fonden Hållbar Energi kommenterar avtalet och vad det innebär för fondens investeringar.

Vad innebär det att avtalet skrivits under så snabbt?
- Det visar på en enad politisk vilja kring det akuta problemet med global uppvärmning. Vår bedömning är att investeringar inom hållbara energikällor som sol och vind samt energibesparande teknologier kan öka med upp till 10-15 procent per år på sikt.

- 2015 var det varmaste året i modern tid och den globala genomsnittstemperaturen har redan stigit med en grad. Så det är positivt att de som släpper ut mest, USA och Kina, också varit snabba att skriva under klimatavtalet.

- Därmed begränsas också risken politiska förändringar i enskilda länder, tex USA, skulle fälla Paris-avtalet. Däremot kan processen försvåras något om Donald Trump, som uttalat en mer fossilbränsle-vänlig linje, skulle bli ny amerikansk president.

Vad är nästa steg?
- Enigheten, och att avtalet nu är bindande, lägger en bra grund för de fortsatta klimatsamtalen i Marrakech i november.

Hur påverkar det fonden Hållbar Energi?
- Det är bra för investeringar inom båda våra huvudtemn, förnyelsebar energi och energieffektivitet, då det stakar ut den långsiktiga politiska agendan. Nu blir diskussionerna om att tillföra upp till 100 miljarder dollar till utvecklingsländer för att öka investeringar inom hållbara energislag mer konkreta. Det skulle till exempel gynna fondens placeringar i bolag som norska Scatec Solar som fokuserar på solproduktion i utvecklingsländer. 

Patric Lindqvist, fondförvaltare Hållbar Energi, Handelsbanken Fonder

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du på handelsbanken.se/fonder.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet