Hållbar energi med växtkraft – även i motvind

Fond i fokus

I helgen avslutades klimatmötet i Marrakech och flera viktiga samarbeten har lanserats för att uppnå målen i Parisavtalet. Klimatfrågan gör att fokus på hållbar energi ökar hos såväl politiker och företag som placerare. Handelsbankens fondförvaltare Patric Lindqvist berättar om hur det skapar investeringsmöjligheter

DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN slår nya rekord varje månad, september 2016 var 1,3 grader varmare än genomsnittet på land under 1900-talet. Parisavtalets höjda ambitioner att begränsa klimatpåverkan skrevs under i rekordsnabb takt och har redan trätt i kraft. Även om Donald Trump varit tveksam kring klimatfrågan under valkampanjen är möjligheterna små att förändra riktningen fram till 2020 och tonen från den tillträdande presidenten har redan dämpats.

Klimatfrågan är central i USA, 64 procent anser att klimatfrågan har hög prioritet och bland republikanska väljare stödjer 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser. Vi tror att det är osannolikt att den långsiktiga trenden kommer brytas. Världsbanken planerar för att en tredjedel av utlåningen ska gå till finansiering av klimatrelaterade projekt redan 2020.

"Vind och sol har på många platser blivit det
billigaste sättet att generera energi."

Investeringarna i hållbara energikällor bör öka i storleksordningen 10–12 procent per år fram till 2030. Och trots att oljepriset fallit med ungefär 60 procent från toppnivån sommaren 2014 har hållbara energikällor blivit ett allt starkare alternativ. Kostnaderna har fallit, med 50 procent sedan 2009 för vindkraft och med cirka 90 procent för solenergi. Vind och sol har på många platser blivit det billigaste sättet att generera energi. Påriktigt lång sikt ser det ljust ut eftersom dessa energikällor inte är ändliga resurser, och ju mer vi använder sol och vindkraft, desto billigare blir det per producerad kWh.

I fonden Hållbar Energi investerar vi i företag över hela världen som utvecklar eller använder teknologier för att begränsa den globala uppvärmningen, i företag som jobbar med att minska vårt energibehov men också i företag kopplade till förnybara energikällor.

KINA OCH INDIEN tillhör de länder somförbrukar mest energi och har störst andel som kommer från fossila bränslen, i huvudsak kol. Länderna brottas med stora miljöproblem, men har höjt ambitionerna dramatisk för att få ner utsläppen. Kina har ambitiösa planer och var tillsammans med USA snabba att skriva under klimatavtalet. Kina har idag mest utbyggd solkraft globalt sett.

"Vi väljer främst att investera i välskötta bolag med relativt
sett bra kassaflöden och starka balansräkningar."

Även om tillväxtförutsättningarna är mycket goda för exempelvis solkraft så kan de kortsiktiga svängningarna vara betydande. Första halvåret i år drogs många solparkprojekt i gång i Kina, då subventionerna trappades ner vid halvårsskiftet. Sedan dess har tillväxten följaktligen varit lägre, vilket är negativt för tillverkare av solpaneler. Vi väljer främst att investera i välskötta bolag med relativtsett bra kassaflöden och starka balansräkningar, gärna företag som bygger solparker, som kinesiska Xinyi Solar, eftersom dessa bolag nu kan köpa in solpaneler billigare, vilket ger dem högre vinster.

MED BILLIGARE SOLPANELER blir solenergi i mindre skala också allt mer vanligt. Eftersom förbrukningen av energi i ett hem är störst på morgnar och kvällar gäller det att kunna lagra den energi som produceras under dagen.

Det har amerikanska Tesla tagit fasta på. De är mest kända för sina elbilar, men äger också världens största batterifabrik och har nyligen lanserat Powerwall, ett batteri för energilagring som kan hängas på husväggen. Batteriet laddas med ström från solpaneler, eller när elpriset är lågt, och strömförsörjer sedan hemmet när solen gått ner. Det gör också att man kan klara strömavbrott bättre.

ETT ANNAT BOLAG vi investerat i är kinesiska Tianneng Power. De tillverkar litiumjonbatterier till eldrivna mopeder och cyklar, ett användningsområde som växer snabbt i Kina. Sedan börsnoteringen i juni har vi också placerat i svenska Alelion Energy Systems som gör styrsystem för litiumjonbatterier till gaffeltruckar. Jämfört med traditionell batteriteknik laddas litiumjonbatterier snabbare och har längre livslängd och högre energitäthet. Det gör att de både är mer skonsamma för miljön och ger längre batteritid i ett mindre paket.

Vindkraft är i dag den mest konkurrenskraftiga förnybara energikällan globalt sett, där tillväxtutsikterna ser fortsatt goda ut. Vi investerar bland annat i den ledande vindturbinsproducenten Vestas, men också i den portugisiska vindparksägaren EDP Renovaveis.

”Investeringarna inom energieffektivitet
behöver sjufaldigas för att nå klimatmålet.”

 Även om vind och solenergi växer snabbt räcker det inte. Dessutom behöver investeringarna inom energieffektivitet sjufaldigas för att nå klimatmålet. Det talar för en snabbare tillväxt än dagens och fler investeringsmöjligheter för fonden.

Nästan 30 procent av energianvändningen inom EU är relaterade till temperaturreglering av hus. Ett optimalt isolerat hus i ett kallt klimat förbrukar 70 procent mindre energi än snitthuset i OECD så här finns det stor besparingspotential. Inom energibesparing äger vi exempelvis danska isoleringsföretaget Rockwool.

ÄNNU ETT INTRESSANT område inom energieffektivisering är belysning, som står för nästan en femtedel av den globala energikonsumtionen. LED-lampor drar 80 procent mindre energi och har betydligt längre livslängd än traditionella glödlampor. Enbart genom att byta till LED-lampor skulle vi kunna sänka vår globala elkonsumtion med 10 procent.

En utmaning när man investerar i bolag på temat hållbar energi är att många företag har nya affärsmodeller, kort företagshistorik och betydande initiala investeringar. Det gör att vi har stort fokus på kassaflöden i den ekonomiska analysen och att kraven på bolagsledningen blir högre.

Vi räknar med en fortsatt stark utveckling både inom energieffektivisering och för hållbara energikällor, som väntas bli billigast även när subventionerna försvunnit helt, i de flesta länder redan till år 2022. Dessutom stiger efterfrågan till följd av att den globala uppvärmningen blivit ett allt mer akut problem.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du på handelsbanken.se/fonder.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet