”Hållbarhet är lika med avkastning”

Fond i fokus

Hur ska man tänka som investerare om man vill investera hållbart? Och hur vet man vilka bolag som är gröna och hållbara? Patric Lindqvist, förvaltare på Handelsbanken Fonder, förklarar varför hållbara investeringar har blivit mer intressanta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.De pengar som placeras i en fond kan både öka ochminska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka heladet insatta kapitalet. Fullständiga informationsbroschyrermed fondbestämmelser och faktablad hittar du påhandelsbanken.se/fonder

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet